สืบค้นงานวิจัย
การประเมินคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์หมัก 6 ชนิด
วิทยา สุมามาลย์, วิโรจน์ ฤทธิ์ฤาชัย, รำไพร นามสีลี, ณุทนาถ โคตรพรหม, สุมน โพธิ์จันทร์ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: การประเมินคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์หมัก 6 ชนิด
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ (EN): 1
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมปศุสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประเมินคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์หมัก 6 ชนิด
กรมปศุสัตว์
2551
กรมปศุสัตว์
พืชอาหารสัตว์พันธุ์ใหม่ การรวบรวมและจัดทำข้อมูลด้านคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์ การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์ (1) หญ้ารูซี่ (2) ถั่วฮามาต้า ผลผลิตพืชอาหารสัตว์และคุณค่าทางโภชนะของถั่วลิสงเถา 11 สายพันธุ์ การทำนายคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์ โดยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์ : หญ้ากินนีสีม่วงและถั่วท่าพระสไตโล การศึกษาคุณค่าอาหารและอนุกรมวิธานของหญ้าพืชอาหารสัตว์บางชนิด มาตรฐานพืชอาหารสัตว์หมักของกองอาหารสัตว์ ผลผลิตและคุณค่าทางอาหารของข้าวโพดและข้าวฟ่างอาหารสัตว์ที่ระยะตัดเพื่อทำพืชหมัก ผลการปลูกพืชอาหารสัตว์บางชนิดแซมยางพารา

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก