สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาหาปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสมของขิงและตะไคร้ในคุกกี้สมุนไพร
ไพลิน ผู้พัฒน์, ช่อลัดดา เที่ยงพุก, กุลวดี ตรองพาณิชย์, อุดม กาญจนปกรณ์ชัย - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาหาปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสมของขิงและตะไคร้ในคุกกี้สมุนไพร
ชื่อเรื่อง (EN): A study on the optimal concentration of ginger and lemongrass in herb cookies
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ได้ทดลองทำคุกกี้สมุนไพรจากขิง และตะไคร้โดยทดลองใช้ความเข้มข้นของขิงในคุกกี้ขิง ร้อยละ 1.02 2.03 และ 3.05 โดยน้ำหนัก/น้ำหนักส่วนผสมทั้งหมดตามลำดับ และใช้ความเข้มข้นของตะไคร้ในคุกกี้ตะไคร้ร้อยละ 3 4 และ 5 โดยน้ำหนัก/น้ำหนักส่วนผสมทั้งหมดตามลำดับ คุกกี้ที่ได้นำมาทดสอบความชอบและการยอมรับของผู้บริโภค วัดเนื้อสัมผัสด้วยเครื่อง Instron model 1140 และวัดสีโดยเครื่อง Data color international โดยเปรียบเทียบระหว่างคุกกี้สมุนไพรชนิดเดียวกันที่มีปริมาณสมุนไพรแตกต่างกัน ผลจากการทดลองพบว่า คุกกี้ขิงซึ่งมีขิงเจือปนร้อยละ 1.02 โดยน้ำหนัก/น้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด ได้คะแนนความชอบในกลิ่นรส และการยอมรับสูงสุด โดยแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05) กับคุกกี้ที่มีขิงปนร้อยละ 3.05 โดยน้ำหนัก/น้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด ปริมาณร้อยละของขิงที่ใช้ระหว่าง 1.02-3.05 โดยน้ำหนัก/น้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด ไม่ทำให้เกิดความแตกต่างในค่าที่วัดได้จากการชิมและหรือตรวจสอบด้วยเครื่องมือในเรื่อง สี กลิ่น และเนื้อสัมผัส อย่างมีนัยสำคัญ (P มากกว่า 0.05) จากการทดสอบความชอบและการยอมรับของคุกกี้ตะไคร้พบว่า คุกกี้ตะไคร้ที่มีปริมาณตะไคร้ร้อยละ 3 โดยน้ำหนัก/น้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด ได้รับคะแนนความชอบสูงสุดในเรื่อง สี กลิ่นรส และการยอมรับสูงสุด แต่อย่างไรก็ตามคะแนนความชอบและการยอมรับของทุกคุณลักษณะของคุกกี้ตะไคร้ทั้ง 3 ตัวอย่าง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P มากกว่า 0.05) จากการวัดสีพบว่าทั้ง 3 ตัวอย่าง มีความสว่าง (L*) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง (P น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.01) โดยคุกกี้ที่มีปริมาณตะไคร้น้อยมีความสว่างน้อยกว่าคุกกี้ที่มีตะไคร้ เจือปนอยู่มากตามลำดับ
บทคัดย่อ (EN): Optimal concentrations of ginger and lemongrass in herb cookies were studied. 1.02 percent, 2.03 percent and 3.05 percent, w/w respectively, of ginger were used in ginger cookies, while 3 percent, 4 percent and 5 percent, w/w respectively, of lemongrass were used in lemongrass cookies. The comparisons were made by using the sensory evaluation and the measurements of color and texture of the cookies by Data Color International and Instron, model 1140 respectively. It was found that the ginger cookies with 1.02 percent ginger got the highest scores in flavor, and acceptability, with significantly different ( P LT= 0.05) in flavor and acceptability with the sample with 3.05 percent ginger. There was no significantly different (P GT 0.05) between 1.02-3.05 percent concentrations of ginger in color, odor, texture from the sensory test and texture and color from the instrument measurements. For the lemongrass cookies, it was found that 3 percent lemongrass got the highest preferences in color, flavor and acceptability. However, there was no significantly different in every character between the samples. For the color measurement, it was found that there was significantly different (p LT= 0.01) between the lightness of the samples with 3 percent lemon grass and 5 percent lemongrass. The 3 percent lemongrass sample had darker color than the 5 percent lemongrass sample.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันอาหาร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาหาปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสมของขิงและตะไคร้ในคุกกี้สมุนไพร
สถาบันอาหาร
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
การศึกษาหาแนวทางการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับผลิตขิงผง หญ้าหวาน สมุนไพรที่มีรสหวาน แต่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า การศึกษาสารให้กลิ่นสำคัญในตะไคร้สด ตะไคร้ในน้ำ และตะไคร้ในน้ำมัน โครงการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตขิงคุณภาพ การวิเคราะห์หาปริมาณซาโปนินในสมุนไพรไทยเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช การหาสภาวะที่เหมาะสมการผลิตการข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การศึกษาปริมาณการใช้น้ำของขิง (ปีที่2) สภาพการผลิตขิงของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงราย โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขิงคุณภาพ โครงการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตตะไคร้ต้นพืชท้องถิ่นบนที่สูง

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก