สืบค้นงานวิจัย
สภาวะการประมงอวนล้อมจับประกอบแสงไฟตามระยะห่างฝั่ง บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
สุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล, ขวัญชัย ปานแก้ว, สุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล, ขวัญชัย ปานแก้ว - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: สภาวะการประมงอวนล้อมจับประกอบแสงไฟตามระยะห่างฝั่ง บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
ชื่อเรื่อง (EN): Light luring purse seine fishery status by distance from the coastline in the southern Gulf of Thailland
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่อ ศึกษาสภาวะการประมงอวนล้อมจับประกอบแสงไฟตามระยะห่างฝั่งบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2558 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเรือประมงอวนล้อมจับที่ทำการประมง พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี จากเรืออวนล้อมจับปั่นไฟจำนวน 126 ตัวอย่าง และเรืออวนล้อมซั้งปั่นไฟ จำนวน 235 ตัวอย่าง พบว่าเรืออวนล้อมปั่นไฟมีอัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1,994.02-5,920.40 กิโลกรัม/วัน พบอัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ยสูงสุดในเดือนมีนาคม เรืออวนล้อมซั้งปั่นไฟมีอัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1,286.75-3,370.36 กิโลกรัม/วัน พบอัตราการจับสัตว์น้ำเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกรกฏาคม สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่จับได้มากจากเรืออวนล้อมปั่นไฟได้แก่ปลาหลังเขียว (Sardinella gibbosa) มีขนาดความยาวเฉลี่ย 13.56 เซนติเมตร ปลาลัง (Rastrelliger kanagurta) ขนาดความยาวเฉลี่ย 15.46 เซนติเมตร และปลาสีกุนตาโต (Selar crumenopthalmus) ขนาดความยาวเฉลี่ย 16.33 เซนติเมตร ส่วนสัตว์น้ำที่จับได้มากจากเรืออวนล้อมซั้งปั่นไฟได้แก่ ปลาทูแขก (Decapterus maruadsi) ขนาดความยาวเฉลี่ย 16.12 เซนติเมตร ปลาลัง (R. kanagurta) ขนาดความยาวเฉลี่ย 16.79 เซนติเมตร และปลาสีกุนตาโต (S. crumenopthalmus) ขนาดความยาวเฉลี่ย 16.18 เซนติเมตร
บทคัดย่อ (EN): Study Light luring purse seine fishery status by distance from the coastline in the southern Gulf of Thailand. Data collected during January - December 2015 by collecting data from fishing purse seine of Nakhon Si Thammarat, Songkhla and Pattani province, light luring purse seine of 126 samples and fish aggregating device purse seine of 235 samples. Light luring purse seine catch rates average between 1994.02 to 5920.40 kg./day, the highest catch rates in March, fish aggregating device purse seine with rates averaging between 1286.75 to 3370.36 kg./day showed the highest rate of fishing in July. Marine economy caught major species by Light luring purse seine include sardinella (Sardinella gibbosa) average length 13.56 cm, Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta) average length 15.46 cm and bigeye scad (Selar crumenopthalmus) average length 16.33 cm, fish aggregating device purse seine include round scad (Decapterus maruadsi) average length 16.12 cm, Indian mackerel (R. kanagurta) average length 16.79 cm and bigeye scad (S. crumenopthalmus) average length 16.18 cm.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สภาวะการประมงอวนล้อมจับประกอบแสงไฟตามระยะห่างฝั่ง บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
กรมประมง
30 กันยายน 2559
กรมประมง
การประมงอวนล้อมจับประกอบแสงไฟบริเวณจังหวัดพังงา สภาวะทรัพยากรและการประมงปลาโอในอ่าวไทย สภาวะการทำประมงพื้นบ้านในบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง การประมง แหล่งและฤดูวางไข่ของปลาทูบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง สภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเครื่องมือประมงพาณิชย์ประกอบแสงไฟตามระยะห่างฝั่งทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย พ.ศ.2554 สภาวะแวดล้อมเขตชายฝั่งในอ่าวไทย การประมงอวนลอยปลาทูบริเวณอ่าวไทยตอนล่างครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ เกาะสมุยเกาะกระ ถึง แหลมตะลุมพุก สภาวะการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรสัตว์น้ำจากเครื่องมืออวนล้อมจับในมหาสมุทรอินเดีย การประมงหมึกกระดองจากเครื่องมืออวนลากพาณิชย์ในอ่าวไทย ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนสกุลทู-ลัง บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก