สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาคเหนือ
จิรรัตน์ หรือตระกูล - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาคเหนือ
ชื่อเรื่อง (EN): Development of the causal relationship model of factors affecting to happiness at workplace of head nurses in secondary hospital affiliation ministry of public health Northem Region
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จิรรัตน์ หรือตระกูล
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Jirarat Ruetrakul
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2561-11-15
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2562-11-14
เอกสารแนบ: http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/4676/1/JiraratRuetrakul.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: 1. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิเขตสุขภาพที่ 3 2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14 พฤศจิกายน 2562
เอกสารแนบ 1
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าพ่อทัพ: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทพเจ้าและชุมชน กึ่งกรุปของการแปลงที่รักษาความสัมพันธ์ พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคชาใบหม่อนของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น การพัฒนาศักยภาพของระบบการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ การพัฒนาศักยภาพของระบบการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ ความสัมพันธ์ระหว่าง Macrophomina Phaseoli และ Mcloi dogyne javanica ต่อโรคโคนเน่าดำของถั่วเขียว การเสพติดสื่ออินเตอร์เน็ตในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการจัดการชีวิตของวัยรุ่นหญิง มารดาวัยรุ่น และครอบครัว แนวทางการเลี้ยงกบบูลฟรอก (Bull Frog, Rana Catesbeiana )ในเขตภาคเหนือ โดยใช้อาหารสำเร็จรูปราคาถูก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก