สืบค้นงานวิจัย
โครงการย่อย 8 : การศึกษาวิจัยการรักษาเชื้อพันธุ์และขยายเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ
สริตา ปิ่นมณี - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: โครงการย่อย 8 : การศึกษาวิจัยการรักษาเชื้อพันธุ์และขยายเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ
ชื่อเรื่อง (EN): Subproject 8 : Genetic Conservation and Seed Production of Low THC Content in Hemp
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สริตา ปิ่นมณี
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: เมล็ดพันธุ์เฮมพ์มีปริมาณน้ำมันสูงถึง 27 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เมื่อเก็บรักษาไว้นานเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดจะต่ำลงมาก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการขยายเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้มีเมล็ดเพียงพอสำหรับการดำเนินกิจกรรมวิจัย และนำร่องส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการ ในปี 2553 ได้ปลูกขยายเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ 4 สายพันธุ์ คือ V50 แม่สาใหม่ ห้วยหอย และ ปางอุ๋งโดยแยกพื้นที่ (Isolate) แต่ละพันธุ์เพื่อรักษาเชื้อพันธุ์ดี เนื่องจากเฮมพ์เป็นพืชที่มีการผสมข้าม โดยการปลูกขยายเมล็ดพันธุ์คัด (Breeder seeds) สำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก (Foundation seeds) ใน 4 พื้นที่ คือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน และ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ และปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย (Extension seeds) ในพื้นที่เดิมคือ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ และ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง โดยปลูกระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และจะเก็บเกี่ยวระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึง มกราคม พ.ศ. 2554 ซึ่งคาดการผลผลิตเมล็ดพันธุ์หลักของเฮมพ์สายพันธุ์ V50 แม่สาใหม่ ห้วยหอย และ ปางอุ๋ง ประมาณ 200, 100, 100 และ 30 กิโลกรัมตามลำดับ และเมล็ดพันธุ์ขยายประมาณ 200, 150, 200 และ 100 กิโลกรัมตามลำดับ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการย่อย 8 : การศึกษาวิจัยการรักษาเชื้อพันธุ์และขยายเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2553
โครงการย่อยที่ 6 : การศึกษาวิจัยการรักษาเชื้อพันธุ์และขยายเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ โครงการย่อยที่ 1 โครงการคัดเลือกสายพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ โครงการย่อยที่ 5 โครงการวิเคราะห์ปริมาณสาร THC ในเฮมพ์ การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี โครงการย่อยที่ 6 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์สายพันธุ์ THC ต่ำ โครงการย่อยที่ 3 :โครงการศึกษาวิจัยการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เฮมพ์และแนวทางการใช้ประโยชน์จากเมล็ด โครงการย่อยที่ 5 : โครงการคัดเลือกสายพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำและคุณภาพเส้นใยสูง โครงการย่อยที่ 8 โครงการวิจัยคัดเลือกสายพันธุ์และระยะเวลาปลูกสำหรับพื้นที่ปลูกที่ระดับความสูงต่างกัน โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงเครื่อง THC test kit ปริมาณใบหม่อนที่ผลิตได้ในศูนย์วิจัยและอบรมไหมนครราชสีมา เดือนมิถุนายน 2522 ถึงเดือนมกราคม 2523

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก