สืบค้นงานวิจัย
การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมโดยไม่ต้องฟักเทียม
วีระชาติ ชมชื่น - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมโดยไม่ต้องฟักเทียม
ชื่อเรื่อง (EN): Experiment on the Relations Between the Hatchability and the Length of Refrigerated Terms
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วีระชาติ ชมชื่น
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: เพื่อหาความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างระยะเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้อง 25๐ซ. กับระยะเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้อง 5๐ซ. ที่จะทำให้ไข่ไหมมีเปอร์เซ็นต์การฟักออกสูง ใช้พันธุ์ไหมลูกผสม 4 พันธุ์ เริ่มทดลองตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-พฤศจิกายน 2520 ที่ศูนย์วิจัยและอบรมไหมนครราชสีมา ผลปรากฏว่า...
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2519
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2520
เอกสารแนบ: https://qsds.go.th/newosrd/wp-content/uploads/sites/115/2019/02/2520_25.pdf
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมโดยไม่ต้องฟักเทียม
กรมหม่อนไหม
2520
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมหม่อนไหม
การทดลองหาเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาต่างกัน การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหม การเปรียบเทียบการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Reshin โดยการใช้วิธีการเก็บรักษาที่ต่างกัน การทดลองหาเปอร์เซนต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาการเก็บไข่ไหม 5 °C และเวลาในการจุ่มกรดของไข่ไหมชนิด Reishin ผลการเก็บไข่ไหมในห้องเย็นก่อนฟักเทียมแบบฟักทันที ผลของการขนส่งไข่ไหมในเวลาต่างกันต่อเปอร์เซนต์การฟักออกเป็นตัว การทดลองฟักเทียมไข่ไหมหลังจากที่เก็บ 5 ° ซ ในช่วงระยะสั้น การทดลองฟักเทียมไข่ไหมหลังจากเก็บที่ 5 °ซ ในช่วงระยะเวลาสั้น การทดลองหาเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในอุณหภูมิ 5 °ซ. นาน 70 วัน แล้วนำมาเก็บไว้ในอุณหภูมิ 15 °C อีก 0-3 วัน
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก