สืบค้นงานวิจัย
การประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกระดอง ชนิด Sepia aculeta และ Sepia recurvirosta ในอ่าวไทย
นิภา กุลานุจารี, วิวัฒนันท์ บุญยัง, กฤษฎา ธงศิลา, ภัคจุฑา เขมากรณ์, นันทชัย บุญจร - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกระดอง ชนิด Sepia aculeta และ Sepia recurvirosta ในอ่าวไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Stock Assessment of Cuttlefish (Sepia aculeta, Sepia recurvirosta and Sepia pharaonis ) in Thai Waters
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: Stock assessment of cuttlefish Sepia aculeata และ Sepia recurvirostra in the Gulf of Thailand was conducted by collecting data from small otter board trawlers, medium otter board trawlers and paired trawlers at the fishing ports in 9 provinces along coastline of the Gulf of Thailand during January to December 2008. Results of Sepia aculeata showed that size distribution was in range 1.5-27.0 cm. von Bertalanffy growth equation was expressed in equation . Total mortality coefficient (Z), natural mortality coefficient (M) and fishing mortality coefficient (F) were 16.54, 3.02 and 13.52 per year, respectively. Size and number of recruitment were 1.5-2.0 cm. and 49.33 million, respectively. Maximum sustainable yield (MSY) and maximum sustainable economic yield (MEY) were 10,763.69 tons and 852.64 million baht when reduce 85 percent of fishing effort. While results of Sepia recurvirostra showed that size distribution was in range 2.0-14.50 cm. von Bertalanffy growth equation was expressed in equation . Total mortality coefficient (Z), natural mortality coefficient (M) and fishing mortality coefficient (F) were 17.05, 3.60 and 13.45 per year, respectively. Size and number of recruitment were 2.0-2.5 cm. and 49.33 million, respectively. Maximum sustainable yield (MSY) was 2,357.23 tons when reduce 70 percent of fishing effort. Maximum sustainable economic yield (MEY) was 143.53 million baht when reduce 80 percent of fishing effort. Maximum catch of both cuttlefish was occurring when reduce 80 percent of fishing effort or remain 1,622,605 hours. Maximum economic yield of both cuttlefish was occurring when reduce 85 percent of fishing effort or remain 1,216,954 hours.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกระดอง ชนิด Sepia aculeta และ Sepia recurvirosta ในอ่าวไทย
กรมประมง
30 กันยายน 2552
กรมประมง
การประมงหมึกกระดองจากเครื่องมืออวนลากพาณิชย์ในอ่าวไทย สภาวะแวดล้อมเขตชายฝั่งในอ่าวไทย ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกระดองชนิด Sepia aculeata และ S. recurvirostra บริเวณอ่าวไทย ชีววิทยาปลาข้างเหลืองชนิด Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) ในอ่าวไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาผิวน้ำในน่านน้ำไทย กลยุทธ์เชิงรุกในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่าวไทยภายใต้สภาวะความกดดันทางการประมงและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก: กรณีศึกษาทรัพยากรหมึกบริเวณ อ.ปราณบุรี และ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาหน้าดินในน่านน้ำไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาหลังเขียวชนิด Sardinella gibbosa (Bleeker, 1849) ในอ่าวไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาทรายแดง ชนิด Nemipterus delagoae(Valenciennes, 1830) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย สภาวะทรัพยากรและการประมงปลาโอในอ่าวไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก