สืบค้นงานวิจัย
ผลของ angiopoietin 1 และ 2 ต่อการตายของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจหลังจากการขาดเลือด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนจิตร น่วมจิตร - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: ผลของ angiopoietin 1 และ 2 ต่อการตายของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจหลังจากการขาดเลือด
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนจิตร น่วมจิตร
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-12-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-11-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของ angiopoietin 1 และ 2 ต่อการตายของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจหลังจากการขาดเลือด
มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 พฤศจิกายน 2559
ผลของยาเมทฟอร์มินร่วมกับตัวยับยั้ง p38MAPK ต่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่อยู่ในภาวะน้ำตาลสูงร่วมกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจำลอง บทบาทและกลไกของตัวยับยั้งชนิดซีครีโทรีลิวโคไซด์โปรตีเอสมนุษย์ ต่อภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ภาวะรีโมเดลลิง และภาวะหัวใจโต ผลของลูกหม่อนอบแห้งต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหัวใจจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาเลี้ยงซ้ำในหนูไมค์ที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ผลของ angiopoietin 1 and 2 ต่อการรอดชีวิตของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจหลังการขาดเลือด ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดใบกฤษณาและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดหนู ผลของลูกหม่อนอบแห้งต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหัวใจจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาเลี้ยงซ้ำในหนูไมค์ที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหัวใจล้มเหลวกับระดับ NT-proBNP ในเลือดและอัตราส่วนของ Cardiothoracic ratio ภาพรังสีปอดในผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ ผลของการเพิ่มการแสดงออกและกลไกของตัวยับยั้งซีครีโทริลิวโคไซต์โปรตีเอสต่อการบาดเจ็บของเซลล์เอนโดธีเลียมในภาวะขาดเลือดจำลอง ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชาย ในอัณฑะหนูแรท ภาวะโรคเบาหวานกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของท่อสร้างเซลล์อสุจิ และคุณภาพของเซลล์อสุจิ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก