สืบค้นงานวิจัย
การคัดเลือกผลมะม่วงแก้วเพื่อการส่งออกและการแปรรูป
จักรพงษ์ พิมพ์พิมล - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือกผลมะม่วงแก้วเพื่อการส่งออกและการแปรรูป
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.1-41-009
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2541
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2541
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การคัดเลือกผลมะม่วงแก้วเพื่อการส่งออกและการแปรรูป
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2541
ผลของพารามิเตอร์บางประการต่อการคายน้ำของมะม่วงพันธุ์ แก้ว การประเมินสายต้นมะม่วงแก้วเพื่อการแปรรูปเป็นมะม่วงอบแห้ง การศึกษาคัดเลือกพันธุ์มะม่วงบนพื้นที่สูงสำหรับการแปรรูป ผลกระทบของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปต่อเศรษฐกิจไทย รายงานวิจัย เรื่อง การจัดทำกลยุทธ์ทางธุรกิจ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร กรณีศึกษา บริษัทผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรส่งออก ศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวมะม่วงแก้วเพื่อการดอง การใช้ความร้อนในการรักษาคุณภาพ และยืดอายุการวางจำหน่ายของฝรั่งแปรรูปพร้อมบริโภคพันธุ์กิมจู และพันธุ์แป้นสีทองเพื่อการส่งออก (ระยะที่ 2) การเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกรเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคและการส่งออก (1.การปรับปรุงพันธุกรรมสุกรของกรมปศุสัตว์ โดยการทดสอบพันธุ์และกระจายพันธุ์ดีสู่ฟาร์มสุกรของเกษตรกร) การคัดเลือกฟักทองเพื่อความหลากหลายของทรงผลและคุณภาพผลที่ดี การแปรรูปผลไม้

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก