สืบค้นงานวิจัย
ผลของขนาดหัวต่อการเจริญเติบโตของ Globba rosea Gangnep.
นิตยา มงคลรัตนาสิทธิ์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: ผลของขนาดหัวต่อการเจริญเติบโตของ Globba rosea Gangnep.
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of bulb Size on Growth and Development of Globba rosea Gagnep.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นิตยา มงคลรัตนาสิทธิ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Nittaya Mongkolrattanasit
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ฉันทนา สุวรรณธาดา
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Chuntana Suwanthada
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ศึกษาการเจริญเติบโตของหงส์เหิน (Globba rosea Gagnep.) ซึ่งปลูกจากหัวชนิด bulbil 3 ขนาดคือ หัวที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางหัวเป็น 0.21 0.25, 0.26-0.35 และ 0.36 – 0.4 ซม พบว่า ต้นที่ปลูกจาก bulbil ที่มีขนาดใหญ่ให้การเจริญเติบโตของต้นและใบดีกว่าต้นที่ปลูกจาก bulbil ขนาดเล็ก ในแง่ของความสูงของต้นจำนวนใบต่อต้น ความยาวใบ และ ขนาดและน้ำหนักของหัวใหม่ ส่วนในแง่ของการเจริญเติบโตทางดอกนั้นพบว่า ต้นที่ปลูกจาก bulbil ขนาดใหญ่และกลางให้ช่อดอกแต่เป็นช่อดอกที่ไม่มีดอกจริงมีเพียงแต่ bulbil เกิดออกมาจากซอกของกาบใบและต้นที่เกิดจาก bulbil ขนาดเล็กที่สุดไม่ให้เล็กที่สุดไม่ให้ช่อดอก
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2544
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2545
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/247039/169349
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของขนาดหัวต่อการเจริญเติบโตของ Globba rosea Gangnep.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2545
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผลของขนาดใบต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายผักกาดทะเล [Ulva rigida C. Agardh, 1823] ผลของขนาดหัวต่อการเจริญเติบโตของซ่อนกลิ่น ผลของการขาดน้ำในระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ผลของแมงกานีสต่อการเจริญเติบโตของลิ้นจี่ ผลของอุณหภูมิรากต่อการเจริญเติบโตของลิ้นจี่ ผลกระทบของความเค็มต่อการเจริญเติบโตของมะม่วง ผลของ Growth hormone analog ต่อการเจริญเติบโต และการเจริญพันธุ์ของปลาบึก ผลของอัตราการให้ปุ๋ยทางดินต่อการเจริญเติบโตของวานิลลา วงจรการเจริญเติบโตของแกลดิโอลัส ผลของการให้น้ำชลประทานต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของไผ่ตงลืมแล้ง (ปีที่ 2)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก