สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเผือก
ทวีป หลวงแก้ว - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเผือก
ชื่อเรื่อง (EN): Research and Development on Taro Production
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ทวีป หลวงแก้ว
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: The germplasm and genotype was a key factor of the taro breeding, from several planting area both inside and foreign countries, the number of 310 accessions during 2011-2015 at Phichit Agricultural Research and Development Center, for the purpose of studies of taro accessions and morphology characteristics and agricultural characteristics classification, for used as a source of genotype in the breeding process. The operations were as follows, 1) a survey planted sources 2) varieties collected and 3) studies and classification accessions. Record important characteristics of 23 characteristics (adapt form descriptors for taro of IPGRI). The studies in the field condition (Ex situ), difference classification of the accessions and important characteristics as follows, germplasm type found, the cultivated taro of 275 accessions, the conventionals of 16 accessions and from biotechnology of 19 accessions. There were 303 accessions with the dasheen type and eddoe type of 7 accessions. The corm flesh colour found, the corm flesh colour had the purple of 237 accessions, the yellow of 36 accessions, of the white of 17 accessions, the red-purple of 11 accessions and the pink of 9 accessions. In the flowering found that, accessions of most do not flowering, found accessions of flowering of 23 accessions. The resistance against leaf blight found that had 17 accessions. The Harvesting was found at had the short maturity period (4-6 months) of 14 accessions, the intermediate maturity period (6-8 months) of 279 accessions and the late maturity period (8-10 months) of 17 accessions. The corm weight at maturity found, the medium corm weight (0.50-2.00 kilogram) of 280 accessions and the small corm weight (0.25-0.50 kilogram) of 30 accessions. In the eating quality found, the acceptable eating quality of 162 accessions, the poor eating quality of 21 accessions and the good eating quality of 127 accessions. The data from were 310 accessions to the germplasm of these can be used as a database of taro accessions in Thailand, for the exchange of germplasm both domestic and international, especially to improvement. The improvement was the key factor in increasing the production quality was in accessions with the needs of the country. Comparison of taro for fresh consumption. For the purpose of a high yield of taro, product quality suitable for eating and processing industry. The experimental design was in randomized complete block design with 4 replications of 12 treatments that was, THA044, THA088, THA097, THA025, THA144, THA010, THA007, THA039, THA005, THA157, THA180 และ Phichit1 (check). The results found that, plant height, long stem circumference, frequency of sucker, width of corm and yield per rai had significantly difference. In the long of corm was not significantly different. The THA180 had the highest plant height of 133.00 cm. The THA157 had the widest stem circumference of 36.75 cm. with the widest and longest of corm of 12.17 and 21.03 cm. respectively. The THA157 had the highest corm weight of 4,216.25 kilogram per rai, followed by the THA007 had corm weight of 4,010.00 kilogram per rai. The 025 had the least sucker number per plants of 3.25 shoots. The THA097 had frequency of sucker of 16.10 cm. The THA157, THA088, THA007, THA039 and Phichit1 had been the popularity of the most favourite (4 score). Comparison of experimental taro varieties for fresh consumption, taro were a varieties that can be planted THA007 and THA157 The experiment with cultivars of farmers in 2559-2560.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเผือก
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2558
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตอ้อย การวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดกระดุมเขตร้อน ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตไม้ผลในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 1: การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตไม้ผลในพื้นที่โครงการหลวง โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมันเทศ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตทับทิม โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะปรางอย่างมีคุณภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะกรูดอย่างมีคุณภาพ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะม่วง โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตลองกองคุณภาพเพื่อการส่งออก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก