สืบค้นงานวิจัย
โครงการพัฒนาพันธุ์สุกรเชิงการค้าของกรมปศุสัตว์ 21. สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกรลูกผสมที่เกิดจากพันธุ์ แลนด์เรซ-ลาร์จไวท์ ระหว่างสายพันธุ์ไอร์แลนด์และอังกฤษ
กิตติ อรรคฮาต - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: โครงการพัฒนาพันธุ์สุกรเชิงการค้าของกรมปศุสัตว์ 21. สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกรลูกผสมที่เกิดจากพันธุ์ แลนด์เรซ-ลาร์จไวท์ ระหว่างสายพันธุ์ไอร์แลนด์และอังกฤษ
ชื่อเรื่อง (EN): DLD Swine Breeding Program for Commercial Production 21. Reproductive Performance of Irish and English Landrace-Large white Crossbred Sows
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กิตติ อรรคฮาต
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Kitti Akkahart
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: วโรชา เจียมรัมย์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Vrocha Jiamrum
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2549
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองบำรุงพันธุ์สัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการพัฒนาพันธุ์สุกรเชิงการค้าของกรมปศุสัตว์ 21. สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกรลูกผสมที่เกิดจากพันธุ์ แลนด์เรซ-ลาร์จไวท์ ระหว่างสายพันธุ์ไอร์แลนด์และอังกฤษ
กองบำรุงพันธุ์สัตว์
2549
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
2. ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสายพันธุ์ของกรมปศุสัตว์ในสภาพฟาร์มเกษตรกร (2.2 ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสาย พันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์แคนาดาและพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์แคนาดาของสถานีวิ ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสาย พันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์แคนาดาและพันธุ์ แลนด์เรซสายพันธุ์เยอรมัน-ไอร์แลนด์ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวางในสภาพฟาร์มเกษตรกร 2. ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสายพันธุ์ของกรมปศุสัตว์ในสภาพฟาร์มเกษตรกร (2.4.ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสาย พันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์แคนาดาและพันธุ์ แลนด์เรซสายพันธุ์ไอร์แลนด์ของศูน 2. ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสายพันธุ์ของกรมปศุสัตว์ในสภาพฟาร์มเกษตรกร (2.3. ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสาย พันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์แคนาดาและพันธุ์ แลนด์เรซสายพันธุ์เยอรมัน-ไอร์แล ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาข้าราชการกรมประมง 2.4.ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสาย พันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์แคนาดาและพันธุ์ แลนด์เรซสายพันธุ์ไอร์แลนด์ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานีในสภาพฟาร์มเกษตรกร การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์ โครงการพัฒนาพันธุ์สุกรเชิงการค้าของกรมปศุสัตว์ 18. สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกรลูกผสมที่เกิดจากพันธุ์ ลาร์จไวท์-แลนด์เรซ ระหว่างสายพันธุ์ไอร์แลนด์และแคนาดา โครงการพัฒนาพันธุ์สุกรเชิงการค้าของกรมปศุสัตว์ 22.สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกรลูกผสมที่เกิดจาก พันธุ์ลาร์จไวท์-แลนด์เรซ ระหว่างสายพันธุ์นอร์เวย์และอเมริกา โครงการพัฒนาพันธุ์สุกรเชิงการค้าของกรมปศุสัตว์ 3.สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ และแลนด์เรซ สายพันธุ์นอร์เวย์ และสายพันธุ์อเมริกา เพื่อผลิตสุกรลูกผสมสองสายพันธุ์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก