สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาหาระยะเวลาในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที
วีระชาติ ชมชื่น - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: การศึกษาหาระยะเวลาในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วีระชาติ ชมชื่น
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: พีระพงศ์ เชาวน์เสฏฐกุล
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การทดลองเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บไข่ไหมในห้องเย็น (5ซ) แบบฟักทันทีนี้ได้เคยทำมาก่อนและทราบข้อมูลที่ดีมาแล้ว แต่การทดลองครั้งนี้ก็เพื่อจะทดลองกับพันธุ์ไหมใหม่ๆ ที่ศูนย์ผลิตขึ้นมา ว่าจะได้ข้อมูลเหมือนกันกับที่ทำมาแล้วหรือไม่ เรื่องทำการทดลองวันที่ 20 กันยายน-24 พฤศจิกายน 2518...
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2518
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2518
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาหาระยะเวลาในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที
กรมหม่อนไหม
2518
กรมหม่อนไหม
การศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บไข่ไหมให้ได้นาน ก่อนการฟักเทียมแบบฟักทันที การทดลองฟักเทียมไข่ไหมหลังจากเก็บที่ 5 °ซ ในช่วงระยะเวลาสั้น ศึกษาช่วงระยะเวลาที่เก็บไข่ไหม 5 องศาเซลเซียสหลังจากฟักเทียม แบบ Sokushine ของไข่ไหมชนิดบรรจุกล่อง การทดสอบการปรับเทคโนโลยีการเก็บรักษาและการฟักเทียมไข่ไหม ศึกษาถึงระยะเวลาการเก็บรังไหมที่มีผลต่อการสาวไหม การทดลองหาเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาต่างกัน การเปรียบเทียบการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Reshin โดยการใช้วิธีการเก็บรักษาที่ต่างกัน การทดลองฟักเทียมไข่ไหมหลังจากที่เก็บ 5 ° ซ ในช่วงระยะสั้น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาการเก็บไข่ไหม 5 °C และเวลาในการจุ่มกรดของไข่ไหมชนิด Reishin
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก