สืบค้นงานวิจัย
ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนสกุลทู-ลัง บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
นิรชา สองแก้ว, ธิดารัตน์ คงชัย, อุทิศ โชติธรรมโน, ศรีวิตา ไชยบัญดิษฐ์ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนสกุลทู-ลัง บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
ชื่อเรื่อง (EN): The Scombridae Larvae in the Southern Gulf of Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ศึกษาความชุกชุมและการแพร่กระจายปลาวัยอ่อนสกุลทู-ลังบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ทำการเก็บตัวอย่างใน 40 สถานี โดยใช้ถุงลากแพลงก์ตอนขนาดตา 330 ไมโครเมตร ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน พฤษภาคม กรกฎาคม 2554 และเดือนมีนาคม 2555 พบปลาวัยอ่อนสกุลทู-ลังมีปริมาณเฉลี่ย 4.66 ตัว/น้ำทะเล 1,000 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 52.53 ของปลาวัยอ่อนวงศ์ Scombridae แต่เป็นเพียงร้อยละ 0.55 ของปลาวัยอ่อนรวมทั้งหมด มีความชุกชุมมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 คิดเป็นปริมาณเฉลี่ย 13.62 ตัว/น้ำทะเล 1,000 ลูกบาศก์เมตร โดยมีความชุกชุมมากบริเวณห่างฝั่ง 30-60 ไมล์ทะเล ของอำเภอปากพนัง และหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอระโนด และสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีปริมาณอยู่ในช่วง 45.86-136.73 ตัว/น้ำทะเล 1,000 ลูกบาศก์เมตร
บทคัดย่อ (EN): The study on abundance and distribution of Rastrelliger larvae in the Southern Gulf of Thailand were conducted at 40 grid stations by using 330 micrometer plankton net in February, April, May, July 2011 and March 2012. The results showed that the average abundance of Rastrelliger larvae was 4.66 larvae per 1,000 m3 of sea water accounting for 52.48 percent of Scombridae larvae but only 0.55 percent of total fish larvae. The larvae of Rastrelliger had the most abundance in February 2011 with the average of 13.62 larvae per 1,000 m3 of sea water. They were greatly found in the area 30-60 nautical miles from shore of Pak Phanang, Hua Sai Districts of Nakhon Si Thammarat Province, Ranot and Sathing Phra Districts of Songkhla Province with the average abundance ranged from 45.86 to 136.73 larvae per 1,000 m3 of sea water.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนสกุลทู-ลัง บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
กรมประมง
30 กันยายน 2555
กรมประมง
ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนวงศ์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในเขตชายฝั่ง 10 ไมล์ทะเล บริเวณอ่าวไทย ปลาวัยอ่อนบริเวณ Ninety East Ridge พัฒนาการและการจำแนกสกุลของลูกปลาวัยอ่อนในวงศ์ปลาเนื้ออ่อน ปลาวัยอ่อนบริเวณแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมกลางอ่าวไทย การเปลี่ยนแปลงความชุกชุมของปลาวัยอ่อนในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก (พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดเล็ก) ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณอ่าวกะเปอร์ จังหวัดระนอง ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาทูแขกครีบยาว Decapterus maruadsi (Temminck & Schlegel, 1843) ในอ่าวไทย ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณชายฝั่งตั้งแต่ เกาะสาหร่ายถึง ต.ปูยู จังหวัดสตูล ชีววิทยาปลาข้างเหลืองชนิด Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) ในอ่าวไทย การประมง แหล่งและฤดูวางไข่ของปลาทูบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก