สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัย
ชมพูนุท เทพบุตรดี - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัย
ชื่อเรื่อง (EN): Development of Energy Management System by using Public Participation in University
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชมพูนุท เทพบุตรดี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-30
เอกสารแนบ: https://tnrr.nriis.go.th/#/services/research-report/detail/249658
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
30 กันยายน 2552
เอกสารแนบ 1
การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ชุด 1 การวิเคราะห์การใช้พลังงานของระบบปรับอากาศและระบบแสงสว่างในอาคารมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมในการส่งน้ำและบำรุงรักษา 14 ขั้นตอน การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ชุด 2 โครงการประเมินความต้องการมีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มน้ำภาคกลางตอนบน การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษา: ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมืองเพื่อลดภาวะโลกร้อน การทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : บ้านตามา ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก