สืบค้นงานวิจัย
ผลของขมิ้นชัน (Curcumin longa L.) ที่เสริมในอาหารต่อภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะและความต้านทานเชื้อแบคทีเรียในปลากะรัง
วรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ, เจนจิตต์ คงกำเนิด, จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ, อรอนงค์ คงทวี, วรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ, เจนจิตต์ คงกำเนิด, จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ, อรอนงค์ คงทวี - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ผลของขมิ้นชัน (Curcumin longa L.) ที่เสริมในอาหารต่อภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะและความต้านทานเชื้อแบคทีเรียในปลากะรัง
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of Turmaric (Curcumin longa L.) Supplemented in Feed on Non-Specific Immune and Bacterial Disease Resistance in Seabass, Lates calcarifer, Bloch (1790)
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: Effect of Turmaric (Curcumin longa L.) Supplemented in Feed on Non-Specific Immune and Bacterial Disease Resistance in Brown-marbled Grouper,Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775) Janejit Kongkumnerd Jumroensri Thawonsuwan Jiraporn Jaroongsriaphisit and KoolvaraSangrungruang Effects of Turmeric supplemented in feed on activation of non-specific immune responses and bacterial disease resistance in Brown-marbled grouper (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775) were examined. Curcuminoids, the active substances in Turmeric, were at 8.72% in the present study. The minimum inhibitory concentrations (MIC) of Tumeric against Vibrio vulnificus, V. parahaemolyticus and Escherichia coli were 39.06, 78.125 และ 1,250 ?g/ml, respectively. The Brown-marbled grouper with average weight of 42.25 g and average length of 13.84 cm were reared in 500 L tank. They were fed with feed supplemented with Tumeric at 0, 0.05, 0.10, and 0.5% for 4 weeks prior to analysis of non-specific immune responses. The hematocrit, white blood cell count, phagocytosis index, and complement activity in fish fed with 0.05 and 0.10% Tumeric were significantly higher than fish fed with 0 and 0.50% Tumeric (P<0.05). For bacterial disease resistance against V. vulnificus, similar result could be observed. Fish fed with 0.05 and 0.10% Tumeric showed higher Relative Percent Survival (RPS) both at 2 and 4 weeks after feeding. The RPS of 0.05 and 0.1% Turmeric groups at 2-week trial were 37.50 and 31.25%, respectively, while at 4-week trial were 56.25 และ 37.50%, respectively. In addition, RPS of fish fed with 0 และ 0.50% Tumeric was 0%. To be noted that prolonged feeding with Turmeric may cause suppression of immune responses, disease resistance against bacterial as well as reduction of growth. This study suggests that Turmeric feed can be used at concentration of 0.5% for 2-4 weeks.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-03-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของขมิ้นชัน (Curcumin longa L.) ที่เสริมในอาหารต่อภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะและความต้านทานเชื้อแบคทีเรียในปลากะรัง
กรมประมง
31 มีนาคม 2555
กรมประมง
ผลของขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) ต่อการตอบสนองภูมิคุ้มกันและความต้านทานเชื้อแบคทีเรียในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) ที่เลี้ยงในกระชัง ผลของสารสกัดขมิ้นชันในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและเพิ่มความต้านทานเชื้อแบคทีเรียในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ผลของฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ต่อการทำงานของภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ และความต้านทานเชื้อแบคทีเรียในปลากะพงขาว (Lates calcarifer,Bloch, 1970) ผลของการเสริมขมิ้นชันในอาหารต่อการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันของปลาทอง Carassius auratus (Linnaeus,1758) ผลของสารสกัดหยาบฟ้าทะลายโจรต่อระบบภูมิคุ้มกันและความต้านทานเชื้อสเตรปโตคอคคัสในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) ที่เลี้ยงในกระชัง การเสริมอาหารธรรมชาติเพื่อเลี้ยงปลานิล อาหารบำรุงสมอง การตอบสนองของภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของน้ำเลือดปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) หลังการติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส ผลของตำรับนาโนอิมัลชันและไมโครอิมัลชันของสารสกัดขมิ้นชันต่อระบบภูมิคุ้มกันในปลานิล อนาคตของอาหารโลกอยู่ในมือของคุณ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก