สืบค้นงานวิจัย
ผลของการลดความชื้นต่อการคงคุณภาพของน้ำผึ้งชันโรง
สุมิตร คุณเจตน์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ผลของการลดความชื้นต่อการคงคุณภาพของน้ำผึ้งชันโรง
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of drying method on stable and quality of stingless bee honey
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุมิตร คุณเจตน์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Sumit Kunjet
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การคงคุณภาพของน้ำผึ้งชันโรงมีผลต่อคุณค่าทางโภชนาการของน้ำผึ้งชันโรง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการลดความชื้นต่อการคงคุณภาพของน้ำผึ้งชันโรง โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุดการทดลอง คือ น้ำผึ้งชันโรงที่ผ่านการลดความชื้นในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 0, 40, 60 และ 70 องศาเซลเซียส ทำการตรวจสอบคุณภาพ ของน้ำผึ้งชันโรง แล้วนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้ำผึ้งชันโรง จากผลการทดลองพบว่า การลดความชื้นของ น้ำผึ้งชันโรงที่อุณหภูมิ 40 และ 60 องศาเซลเซียส มีความชื้น ความหวาน ค่าความสว่างของสี (L*) และค่าการเกิดสีแดง (a*) ดีที่สุดและมีปริมาณน้ำตาลฟรุกโตส กลูโคส และน้ำตาลทั้งหมดสูงที่สุด ทั้งนี้การลดความชื้นของน้ำผึ้งที่ 40 และ 60 องศาเซลเซียส มีค่า Hydroxymethylfurfural ไม่เกิน 80 mg/kg (มก./กก.) จึงสามารถคงคุณภาพของน้ำผึ้งชันโรง
บทคัดย่อ (EN): To maintain the quality of honey, stingless affect the nutritional value of stingless bee honey. The objective of this research was to study the effect ofreducing the moisture to maintain the quality of stingless bee honey. This research was divided into four experimental treatments as stingless bee honey through a drying oven at temperature of 0, 40, 60 and 70 °C. Chemical composition of stingless bee honey was analyzed. The results showed that the drying of stingless bee honey at 40 and 60 degrees celcius was the highest in humidity, sweetness, brightness of the color (L *) and the occurrence of red (a *), sugar, fructose, glucose and total sugar. The drying of honey stingless at 40 and 60 degrees Celsius with the Hydroxymethylfurfural was not exceed 80 mg/kg. Therefore, thesetemperature was able to maintain the quality of stingless bee honey .
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P118 Ent02.pdf&id=2830&keeptrack=6
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการลดความชื้นต่อการคงคุณภาพของน้ำผึ้งชันโรง
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2560
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การศึกษาการลดความชื้นเมล็ดพืชโดยระบบการถ่ายเทอากาศ ผลการเสริมบีเทนในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพซากและ คุณภาพเนื้อของไก่เนื้อ ผลของการเสริมส้มแขกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และการลดเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในไก่เนื้อ ศึกษาผลของอุณหภูมิในการลดความชื้นที่มีต่อปริมาณกรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก ในผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร ผลของการห่อผลที่มีต่อคุณภาพของมะม่วงพันธุ์มหาชนก ผลของระยะความบริบรูณ์ต่อคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี สารต้านอนุมูลอิสระและการเกิดอาการไส้สีน้ำตาลของสับปะรดพันธุ์ห้วยมุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลของการตัดแต่งช่อดอกต่อการติดผล คุณภาพของผลและผลผลิตของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย ผลของอุณหภูมิ และภาชนะบรรจุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง คุณภาพของผลเม่าหลวง ผลของการทำ osmopriming ด้วยสารเคมีต่างกันต่อการเปลี่ยนแปลง คุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม ผลของการควั่นกิ่ง และการรัดกิ่ง ที่มีผลต่อการ ออกดอก ติดผล และ คุณภาพของผลเม่าหลวง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก