สืบค้นงานวิจัย
การศึกษามูลเหตุวิทยาและระบาดวิทยาของโรคใบจุด ในต้นกล้ายางพารา พันธุ์ RRIM 600
บัณฑิต โสภณ - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: การศึกษามูลเหตุวิทยาและระบาดวิทยาของโรคใบจุด ในต้นกล้ายางพารา พันธุ์ RRIM 600
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: บัณฑิต โสภณ
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
บทคัดย่อ (EN): No information found from agency.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษามูลเหตุวิทยาและระบาดวิทยาของโรคใบจุด ในต้นกล้ายางพารา พันธุ์ RRIM 600
บัณฑิต โสภณ
การยางแห่งประเทศไทย
2558
ผลของเอทธิลีนต่อการให้ผลผลิตของยางพาราพันธุ์ RRIM 600 และ BPM 24 การเพิ่มการเจริญเติบโตของต้นกล้ายางพาราในดินกรดโดยเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ที่มีประสิทธิภาพ การควบคุมโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อ Colletotrichum sp. และปลวกที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต้นยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเพิ่มผลผลิตของยางพาราพันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 โดยใช้เทคนิคการกรีด การคัดกรองเชื้อรา Trichoderma spp. เบื้องต้นเพื่อควบคุมโรคใบจุดผักสลัด การใช้แบบจำลองทางระบาดวิทยา SEIRS ประเมินมาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินสำหรับโรคไอเอ็มเอ็น การแสดงออกของพันธุ์และสายพันธุ์ถั่วฝักยาวในการปลูกแบบอินทรีย์และแบบใช้สารเคมี การศึกษาปริมาณการใช้น้ำของยางพาราพันธุ์ RRIM 600 การศึกษาระบาดวิทยา กลไกการก่อโรค และการเรียงตัวของจีโนมของไวรัสชนิดใหม่ที่แยกได้จากกุ้งกุลาดำที่โตช้า การศึกษาสภาวะของสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ในสุกร และความสัมพันธ์ทางระบาดวิทยากับคน

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก