สืบค้นงานวิจัย
การทดลองหาระยะเวลาเก็บไหมสุกที่เหมาะสม
วันชัย สุขเจริญ - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: การทดลองหาระยะเวลาเก็บไหมสุกที่เหมาะสม
ชื่อเรื่อง (EN): Appropriate Time for Collecting Mature Worms
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วันชัย สุขเจริญ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: สมโพธิ อัครพันธุ์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การเก็บไหมสุกในระยะเวลาต่างกันๆ กัน จำนวนไหมสุกเก็บเข้าจ่อ, ไหมสุกทำรัง และจำนวนรังไหมที่มีดักแด้สมบูรณ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนน้ำหนักรังไหมเฉลี่ย 1 รัง, น้ำหนักรังเปล่าเฉลี่ย 1 รัง และเปอร์เซนต์รังเปล่าให้ผลแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2521
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2522
เอกสารแนบ: https://qsds.go.th/newosrd/wp-content/uploads/sites/115/2021/08/2522-18.pdf
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทดลองหาระยะเวลาเก็บไหมสุกที่เหมาะสม
กรมหม่อนไหม
2522
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมหม่อนไหม
ศึกษาถึงระยะเวลาการเก็บรังไหมที่มีผลต่อการสาวไหม การศึกษาหาระยะเวลาเก็บไหมสุกที่เหมาะสมเพื่อหา ประสิทธิภาพในการผสมของไหมตัวผู้และการวางไข่ของผีเสื้อตัวเมีย การทดลองหาเปอร์เซนต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน การศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที การทดลองฟักเทียมไข่ไหมหลังจากเก็บที่ 5 °ซ ในช่วงระยะเวลาสั้น การศึกษาหาระยะเวลาในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บไข่ไหมให้ได้นาน ก่อนการฟักเทียมแบบฟักทันที การศึกษาหาระยะเวลาการเจริญเติบโตของหนอนไหมและระยะที่เป็นดักแด้ของไหมพันธุ์ที่ใช้ผลิตไข่ไหมในศูนย์วิจัยและอบรมไหมนครราชสีมา ทดลองหาเวลาในการต้มรังไหมที่มีคุณภาพในการสาวออกต่ำ การทดลองหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมพันธุ์ของผีเสื้อไหม
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก