สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาการผลิตอาหารสุนัข
วารุณี พานิชผล - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการผลิตอาหารสุนัข
ชื่อเรื่อง (EN): Study on Dry Dog Food Production
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วารุณี พานิชผล
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN):
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
เอกสารแนบ: http://nutrition.dld.go.th/nutrition/images/research/R4822.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาการผลิตอาหารสุนัข
กองอาหารสัตว์
2548
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมปศุสัตว์
การศึกษาผลตอบแทนการผลิตอาหารหยาบคุณภาพดีและอาหารข้นราคาถูก การใช้ความสมดุลธาตุอาหารเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพของส้มสายน้ำผึ้ง:1. ระบบการผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เป็นส่วนประกอบเพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารสุขภาพ นวัตกรรมการผลิตพืชอาหารสัตว์ในยุค 2000 การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวที่สูงเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ประสิทธิภาพการย่อยอาหาร และการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยง ปูม้า (Portunus pelagicus) การผลิต Inulin และ Oligofructose จากกล้วยเพื่อใช้เป็นสารเสริมอาหาร การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการเพิ่มมูลค่าน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องไทย (Oryza sativa L.) เพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารสุขภาพ ผลของชนิดของอาหารและความถี่ในการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์ และการผลิตตัวอ่อนของกุ้งการ์ตูน(Hymenocer picta) ศึกษาต้นทุนการผลิตอาหารเสริมจากดักแด้ไหมพันธุ์ต่างประเทศลูกผสม

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก