สืบค้นงานวิจัย
การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากว่านอึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ระยะ 3
กรกนก อิงคนินันท์ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากว่านอึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ระยะ 3
ชื่อเรื่อง (EN): Research and development of Eulophia macrobulbon extract for erectile dysfunction Phase III
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กรกนก อิงคนินันท์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2560-06-16
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561-06-15
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: 1.เพื่อจัดทำมาตรฐานวัตถุดิบว่านอึ่ง 2.เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ที่ดีในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวว่านอึ่ง 3.เพื่อพัฒนาการเตรียมและควบคุมคุณภาพสารสกัดว่านอึ่งในระดับอุตสาหกรรม 4.เพื่อตั้งตำรับยาใช้ภายนอก/หรือเครื่องมือแพทย์ที่มีสารสกัดว่านอึ่ง 5.เพื่อศึกษาผลการใช้สารสกัดว่านอึ่งในรูปแบบ Trasdermal ในสัตว์ทดลอง 6.เพื่อศึกษาผลข้างเคยงและ drug interaction ของสารสกัดว่านอึ่ง
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากว่านอึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ระยะ 3
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15 มิถุนายน 2561
การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากว่านอึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ระยะ ๔ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดว่านอึ่งต่อระบบหลอดเลือดปอดหนู วิจัยและพัฒนาการปลูกระบบ Aeroporic การศึกษาก่อนการตั้งตำรับของตำรับยาใช้ภายนอกที่มีสารสกัดจากว่านอึ่ง โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีพโคนมจังหวัดมหาสารคามเพื่อความยั่งยืน: กรณีพัฒนาผลิตภัณฑ์กากมันสำปะหลังหมักยีสต์เป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต โครงการวิจัยและพัฒนาสบู่ดำ : พืชพลังงานทดแทน สำนักประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สกว. รูปแบบสำนักงานเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับภูมิภาค (ABC Research Hub) โครงการวิจัยและพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และจัดการเรียนการสอน MOOC "รายวิชาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเถาวัลย์เปรียงต่อพฤติกรรมการสืบพันธุ์ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะสมรรถภาพทางเพศเสื่อมจากการทำให้เกิดความเครียดโดยการจำกัดการเคลื่อนไหว ผลของสารสกัดจากรากกระพังโหมต่อการเกิดเจลซูริมิจากปลาชะโด

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก