สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาต้นทุนการขนส่งและกระจายเอทานอลของผู้ประกอบการ ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ในประเทศไทยด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม
ศิวพร สุกสี - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การศึกษาต้นทุนการขนส่งและกระจายเอทานอลของผู้ประกอบการ ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ในประเทศไทยด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม
ชื่อเรื่อง (EN): A study of ethanol’s transportation and distribution cost of Thailand’s fuel transporting operator using Activity Based-Costing method
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศิวพร สุกสี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Siwaporn Suksee
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Weeraapat Sessomboon
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=263.pdf&id=653&keeptrack=13
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาต้นทุนการขนส่งและกระจายเอทานอลของผู้ประกอบการ ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ในประเทศไทยด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม
ศิวพร สุกสี
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2555
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การผลิตเอทานอลจากกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันโดยเชื้อผสมที่คัดเลือก การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกสตรอว์เบอร์รี ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อนุกรมวิธานของฟิล์มมี่เฟิร์นสกุล Hymenophyllum s.l. (Hymenophyllaceae) ในประเทศไทย การขนส่งลองกองเพื่อการส่งออกในระดับการค้าไปประเทศจีนโดยทางเรือ ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ์ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการแปรรูปพืชสบู่ดำมาเป็นเชื้อเพลิง Biodiesel เกษตรอินทรีย์และมาตรฐานการส่งออกของประเทศไทย การประยุกต์ใช้ระบบ Vessel Monitoring System (VMS) เพื่อวิเคราะห์สภาวะทรัพยากรและกิจกรรมทำประมงปลาผิวน้ำทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย การพัฒนาการเก็บรักษาและขนส่งหอยแครง การวิเคราะห์ความพอเพียงของกากน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก