สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของ ฟิล์มมี่เฟิร์นสกุล Trichomanes s.l. (Hymenophyllaceae) ในประเทศไทย
วรรณชัย ชาแท่น - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อเรื่อง: การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของ ฟิล์มมี่เฟิร์นสกุล Trichomanes s.l. (Hymenophyllaceae) ในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Taxonomic Revision of the Filmy Fern Genus Trichomanes s.l. (Hymenophyllaceae) in Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: วรรณชัย ชาแท่น
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ (EN): A filmy fern genus Trichomaness.l. belongs to the family Hymenophyllaceae. This genus has cup-shaped or campanulate indusia. Taxonomic study on genus Trichomanesis difficult because of its continuous morphological characters. In Thailand, a taxonomic work was published for Flora of Thailand in the year 1979, but it was inconvenient to be used. This research has a objective that to revise the genus Trichomaness.l. based on herbarium specimens kept in main herbaria in Thailand and plants collected from field work. Thirteen genera and twenty-nine species were regcognized. Gonocormuswas reduced into 1 species, namely Gonocormus prolifer(Bl.) Prantl, and Crepidomanes brevipes(Presl) Copel. was reduced to be a synonym of Crepidomanes bilabiatum( Nees & BI.) Copel. In addition new plant descriptions and identification key were constructed.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของ ฟิล์มมี่เฟิร์นสกุล Trichomanes s.l. (Hymenophyllaceae) ในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 กันยายน 2554
อนุกรมวิธานของฟิล์มมี่เฟิร์นสกุล Hymenophyllum s.l. (Hymenophyllaceae) ในประเทศไทย การศึกษาโรคกอเน่าของสตรอเบอรี่ในประเทศไทย ชนิดของเห็ดสกุล Lepiota และสกุลใกล้เคียงในประเทศไทย การศึกษาอนุกรมวิธานพืชวงศ์ขิงในจังหวัดหนองคาย เชื้อพันธุกรรม ความหลากหลาย การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ของพืชในสกุล Vigna สกุลย่อย Ceratotropis (Asin Vigna) ในประเทศไทย ถั่วในประเทศไทย การศึกษาอนุกรมวิธานของข้าวพื้นเมืองโดยใช้วิธีเชิงตัวเลข เปรียบเทียบปัจจัยที่มีต่อการงอกของเมล็ดวัชพืชต่างถิ่นสกุลผักเผ็ดแม้วในประเทศไทย การศึกษา whole genome sequence ของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย ที่เกิดการระบาดในประเทศไทย การศึกษาอนุกรมวิธานของปลาน้ำจืดในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง ภาคใต้ของประเทศไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก