สืบค้นงานวิจัย
การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง(3) อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ็กินนีสีม่วง
สมศักดิ์ เภาทอง - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง(3) อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ็กินนีสีม่วง
ชื่อเรื่อง (EN): Improvement of Seed Production and Quality of Purple Guinea Grass. (3) Effect of Nitrogen and Phosphorous Fertilizer on Seed Yield and Quality of Panicum maximum TD58.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สมศักดิ์ เภาทอง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN):
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2542
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2542
เอกสารแนบ: http://nutrition.dld.go.th/Research%20Report53-55/Research_Knowlage/RESEARCH/research_full/2542/R4210.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง(3) อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ็กินนีสีม่วง
กองอาหารสัตว์
2542
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมปศุสัตว์
การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง(1)ผลของระยะปลูกที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วงในขุดดินโพนพิสัย การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง (2) ผลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีมีสม่วงในชุดดินโพนพิสัย การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของหญ้ากินนีสีม่วงในชุดดินอุบลบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง (4) ผลของระยะเวลาการตัดผลของระยะเวลาการตัดหญ้าที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่มีต่อผลผลิตหญ้าซิกแนลนอนในชุดดินปากช่อง อิทธิพลของปุ๋ยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่มีต่อผลผลิตหญ้ากินนีสีม่วงในชุดดินหุบกะพง อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจน และระยะปลูกต่อผลผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วงในดินชุดหุบกระพง อิทธิพลของปุ๋ยคอกและปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของหญ้ากินนีสีม่วงในชุดดินหุบกะพง โปรแกรมฐานข้อมูลแนะนำการใช้ปุ๋ย dbFRec for DOS คุณค่าทางโภชนะของหญ้ากินนีสีม่วง

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก