สืบค้นงานวิจัย
ผลของการเสริมแหนเป็ด ในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลานิลแดง
กิตติศักดิ์ ผุยชา - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ผลของการเสริมแหนเป็ด ในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลานิลแดง
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of duckweed (Lemna minor L.) supplementation in diet on growth of red tilapia (Oreochromis niloticus x O. mossambicus)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กิตติศักดิ์ ผุยชา
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมแหนเป็ดในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลานิล แดง ที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารที่มีระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ และพลังงานที่ย่อยได้ 2,700 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยใช้ปลานิลแดงน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 2.93 ± 0.01 กรัม/ตัว ทำการทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า ความยาวน้ำหนักตัว น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นต่อตัวต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ อัตราการรอด และ อัตราการการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ของปลานิลแดง ทุกชุดการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ทั้งชุดการทดลองที่เสริมและไม่เสริมแหนเป็ด ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแหนเป็ดสามารถเสริมในอาหารสำหรับปลานิลแดงได้ถึงระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มี ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอด อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิตอาหารปลานิลแดงอีกด้วย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2562
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2562
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=792.pdf&id=3802&keeptrack=8
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการเสริมแหนเป็ด ในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลานิลแดง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2562
เอกสารแนบ 1
ผลของการใช้สารเสริมในอาหารปลานิลที่มีต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพ การเจริญเติบโตของปลานิลที่อนุบาลด้วยอาหารผสมสาหร่ายเกลียวทองในระดับที่ต่างกัน ผลของเศษปลาหมักต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหารและสารอาหารของปลานิลแดง (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และผลผลิตของปลานิลแดงในบ่อพักน้ำเค็ม การเสริมอาหารธรรมชาติเพื่อเลี้ยงปลานิล ผลการเสริมน้ำสกัดชีวภาพจากผักคาวตองในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ ทดสอบการเจริญเติบโตของปลานิลลูกผสมกลับรุ่นที่ 2 ในการเลี้ยงของศูนย์วิจัยพันธุกรรมสัตว์น้ำ และฟาร์มของเกษตรกร ผลการใช้บัวบกเสริมในอาหารสุกรระยะเจริญเติบโตที่มีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกันโรค และองค์กระกอบของเลือด ผลของระดับโปรตีนและความถี่ในการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของปลานิลแปลงเพศขนาดกลาง ผลของแร่ธาตุสังกะสี ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน ความต้านทานโรค และพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus x O. mossambicus)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก