สืบค้นงานวิจัย
การออกแบบและสร้างเครื่องผ่าเมล็ดตาล
สุนัน ปานสาคร - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การออกแบบและสร้างเครื่องผ่าเมล็ดตาล
ชื่อเรื่อง (EN): Design and fabrication of palmyra seed splitting machine
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุนัน ปานสาคร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Sunan Parnsakhorn
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=09%20Sunan.pdf&id=2570&keeptrack=8
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การออกแบบและสร้างเครื่องผ่าเมล็ดตาล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2559
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องควักไส้ปลา การออกแบบและพัฒนาเครื่องคว้านเม็ดเงาะ การเร่งการงอกของเมล็ดตาลโตนด (Borassus abellifer L.) การออกแบบและสร้างเครื่องบากท่อ การออกแบบและสร้างเครื่องปลิดหัวมันสำปะหลัง การออกแบบและพัฒนาเครื่องนวดเมล็ดบัวหลวง การออกแบบและสร้างเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ผักคะน้าประสิทธิภาพสูงสำหรับการเพาะกล้า การออกแบบและสร้างเครื่องวัดคุณภาพน้ำยางพาราสด การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเนื้อและเส้นใยผลตาลโตนด และพัฒนาเส้นใยผลตาลโตนดเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษพื้นบ้าน ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเนื้อและเส้นใยผลตาลโตนด และพัฒนาเส้นใยผลตาลโตนดเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษพื้นบ้าน ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก