สืบค้นงานวิจัย
การตรวจสอบฤทธิ์กลายพันธุ์และต้านการกลายพันธุ์ของสารสกัดยาแผนโบราณไทย
บังอร ศรีพานิชกุลชัย - กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อเรื่อง: การตรวจสอบฤทธิ์กลายพันธุ์และต้านการกลายพันธุ์ของสารสกัดยาแผนโบราณไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Mutagenicity and Antimutagenicity Tests of Extracts from Thai Traditional Medicines
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: บังอร ศรีพานิชกุลชัย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): N/A
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): N/A
คำสำคัญ: สารสกัด
คำสำคัญ (EN): Extracts
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: สารสกัดยาแผนโบราณทั้ง 5 ตำรับ ได้แก่ ยาหอมนวโกฐ ยาหอมอินทรจักร ยาหอมปราสาททอง ยาแก้ปวดโคคลาน และ ยาแก้ปวดสหัสธารา น่าจะมีความปลอดภัยที่จะบริโภค เนื่องจากให้ผลลบต่อการทดสอบโดยวิธีของเอมส์ ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่กำหนดให้ใช้ทดสอบความเป็นพิษของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค นอกจากนี้สารสกัดเหล่านี้ยังอาจช่วยลดความเป็นพิษจากการปนเปื้อนสารเคมีที่มีผลต่อการกลายพันธุ์ได้
บทคัดย่อ (EN): Extracts from 5 traditional medicines, namely Hom Nawakot, Hom Inthachak. Prasat Thong medicinal Coklan pain reliever and Sahattara pain reliever Should be safe to consume because it was negative for the Ames test. This is a standardized method for testing the toxicity of chemicals or consumer products. In addition, these extracts may reduce the toxicity of chemical contamination with mutagenic effects.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ:
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: N/A
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: N/A
เลขทะเบียนวิจัยกรม: N/A
ชื่อแหล่งทุน: N/A
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: N/A
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 00000
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2550
เอกสารแนบ: http://ttdkl.dtam.moph.go.th/Module7/frmc_home_research_show.aspx?r_id=Mzcx
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: N/A
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: N/A
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2550
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นิรามัย ฝางกระโทก, พร้อมจิต ศรลัมภ์, นพมาศ สุนทรเจริญนนท์
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การตรวจสอบฤทธิ์กลายพันธุ์และต้านการกลายพันธุ์ของสารสกัดยาแผนโบราณไทย
บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นิรามัย ฝางกระโทก, พร้อมจิต ศรลัมภ์, นพมาศ สุนทรเจริญนนท์
2550
เอกสารแนบ 1
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากงวงตาลตัวผู้ต่อการต้านเชื้อจุลชีพก่อโรคในคน การต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านภาวะโรคไตเรื้อรัง และฤทธิ์ต้านมะเร็ง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยสู่มาตรฐานสากล การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจาก ผักหวานป่า การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากการเพาะเลี้ยงจมูกข้าว การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากบัวหลวง การทำมาตรฐานและพัฒนาตำรับสารสกัดยาปราบชมพูทวีป ผลของวิธีการเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ์ต่อการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารสกัดจากพรมมิ การผลิตสารสกัดจากมอลต์ข้าวไทยและธัญพืชงอกระดับกึ่งอุตสาหกรรม การศึกษาฤทธิ์ในการลดปวดอักเสบของสารสกัดจากผิวมะกรูดเพื่อพัฒนาเป็นตำรับยาทารักษาอาการปวดอักเสบ การกักเก็บสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอ เพื่อต้านอนุมูลอิสระ และต้านจุลินทรีย์ในการยืดอายุการเก็บรักษากุ้งขาว ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด กลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากครอบฟันสี และไมยราบ

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก