สืบค้นงานวิจัย
โครงการบริหารการทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างวัสดุ (ด้านวิศวกรรม)
ผทด.วพ. - กรมชลประทาน
ชื่อเรื่อง: โครงการบริหารการทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างวัสดุ (ด้านวิศวกรรม)
ชื่อเรื่อง (EN): Project of Materials Testing & Analysis (Engineering)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ผทด.วพ.
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ผทด.วพ.
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ:
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: ส่วนทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ
เลขทะเบียนวิจัยกรม: สวพ.28/2561
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 6190001
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 608,000
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2560
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: สำนักวิจัยและพัฒนา
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: 1 ปี
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2561
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: สำนักวิจัยและพัฒนา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการบริหารการทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างวัสดุ (ด้านวิศวกรรม)
ผทด.วพ.
สำนักวิจัยและพัฒนา
2561
เอกสารแนบ 1
กรมชลประทาน
โครงการบริหารการทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างวัสดุ (ด้านวิศวกรรม) โครงการบริหารการทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการบริหารการทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างวัสดุ (ด้านวิศวกรรม) โครงการบริหารการทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างวัสดุ (ด้านวิศวกรรม) โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ (ด้านวิศวกรรม) โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ (ด้านวิศวกรรม) โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ (ด้านวิศวกรรม) โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ (ด้านวิศวกรรม) โครงการเพิ่มสมรรถนะการทดสอบวิเคราะห์สินค้าเกษตรและอาหารของห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนมาตรฐานบังคับและรองรับการค้าประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาระบบบริหารงานศึกษาวิเคราะห์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก