สืบค้นงานวิจัย
การเปรียบเทียบลักษณะของผลและคุณภาพผลของไม้ผลสกุลน้อยหน่า (Annona spp.) บางชนิดในประเทศไทย
เรืองศักดิ์ กมขุนทด - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบลักษณะของผลและคุณภาพผลของไม้ผลสกุลน้อยหน่า (Annona spp.) บางชนิดในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Comparative on fruit characteristics and fruit quality of some Annona (Annona spp.) in Thailand
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เรืองศักดิ์ กมขุนทด
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Ruangsak Komkhuntod
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P077%20Hor291.pdf&id=2457&keeptrack=4
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเปรียบเทียบลักษณะของผลและคุณภาพผลของไม้ผลสกุลน้อยหน่า (Annona spp.) บางชนิดในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2559
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
อนุกรมวิธานของฟิล์มมี่เฟิร์นสกุล Hymenophyllum s.l. (Hymenophyllaceae) ในประเทศไทย เกษตรอินทรีย์และมาตรฐานการส่งออกของประเทศไทย ความชุกและชนิดของพันธุกรรมเชื้อ Cryptosporidium spp. ที่สัมพันธ์กับความหลากหลายของสัตว์ฟันแทะในประเทศไทย การศึกษาปัจจัยคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์และมีอิทธิพลต่อความชอบของผลไม้ไทยบางชนิด เทคโนโลยีการผลิตน้อยหน่า และน้อยหน่าลูกผสม แนวทางการดำเนินความร่วมมือทางด้านวิชาการประมงระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในอนาคต ชนิด ปริมาณและคุณภาพปลาทูน่า (TUNA) ที่มีการนำเข้า ส่งออก ทางด่านตรวจสัตว์น้ำของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 การพัฒนาคุณภาพผลชมพู่ม่าเหมี่ยว การศึกษาสถานการณ์สัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ผลของวัสดุห่อต่อการเติบโตและคุณภาพของผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก