สืบค้นงานวิจัย
ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของหัวคาล่าลิลลี่
รุ่งนภา ช่างเจรจา - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อเรื่อง: ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของหัวคาล่าลิลลี่
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: รุ่งนภา ช่างเจรจา
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของหัวคาล่าลิลลี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2557
การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี อิทธิพลของสาร paclobutazol ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตมันสำปะหลัง ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา การเพิ่มคุณภาพของมะเขือเทศจากการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้คัทลียา ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและน้ำร้อนต่อคุณภาพผลแก้วมังกรฉายรังสีแกมมา(ระยะที่ 2) ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ ความต้องการโปรตีนและพลังงานเพื่อการดำรงชีพและเจริญเติบโตของโคพื้นเมืองไทย 1.ระยะเจริญเติบโตน้ำหนัก 100 – 150 กิโลกรัม ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นโรทาล่า ผลของการเสริมแหนเป็ด ในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลานิลแดง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก