สืบค้นงานวิจัย
การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อการเก็บรักษาข้าวสาร
ชูวิทย์ ศุขปราการ เบญจวรรณ ศรแก้ว กัญจนา พุทธสมัย เครือวัลย์ อัตตะวิริยะสุข และ ละม้ายมาศ ขาวไชยมหา - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อการเก็บรักษาข้าวสาร
ชื่อเรื่อง (EN): Carbon Dioxide for Storage of Milled Ricd
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชูวิทย์ ศุขปราการ เบญจวรรณ ศรแก้ว กัญจนา พุทธสมัย เครือวัลย์ อัตตะวิริยะสุข และ ละม้ายมาศ ขาวไชยมหา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Chuwit Sukprakarn
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การทดลองใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารรมเพื่อกำจัดแมลงศัตรธข้าวสารและเก็บรักษาข้าวสารให้ปลอดภัยเป็นเวลานาน ได้ดำเนินการโดยใช้ข้าวสาร 3 กอง กองที่ 1 ข้าวนาทราย กองที่ 2 ข้าวนาปี และกองที่ 3 หอมดอกมะลิ แต่ละกองใช้ข้าว 72 ตัน (720 กระสอบ) ใช้ผ้าพลาสติกคลุมกองข้าวและผนึกให้แน่นกับผ้ารองพื้นด้วยกาวจนอากาศถ่ายเทไม่ได้ แล้วปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในกองข้าว ในอัตรา 1.95 , 1.97 และ 2.03 กก./ตัน ในข้าวกองที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ ระหว่างดำเนินการได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ตรวจสอบแมลงเชื้อราและคุณภาพของข้าวทั้งก่อนและหลังการทดลอง ทำการเปิดผ้าคลุมหลังจากปล่อยก๊าซแล้ว 2, 4 และ 6 เดือน ในข้าวกองที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ ผลปรากฎว่าไม่พบแมลงที่มีชีวิตในข้าวทุกกอง เปอร์เซ็นต์การเข้าทำลายของเชื้อราไม่เพิ่มขึ้นใน 2 กองแรก แต่เพิ่มขึ้นในกองที่ 3 ไม่พบสารแอฟลาท๊อกซินในข้าวทุกกอง คุณภาพของข้าวเปลือกเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามระยะเวลาของการเก็บ
บทคัดย่อ (EN): A test of the efficacy of Co2 for storage of milled rice was undertaken using three varieties of rice. Each variety was stacked into lots of 72 ton after bagging in 100 kg jute bags; the bags were stacked on wooden pallets using a plastic floor sheet covering a cement floor. A further plastic sheet was used to cover each stack, the edges of the sheet beign sealed to prevent gaseous interchange. The three stacks were treated with 1.95, 1.97 and 2.03 kg CO2 per ton of rice, respectively. After sealing and pressure testing, the stacks were opened after 2}4 and 6 months respectively. During the storage period, changes in temperature and relative humiditywithin the stacks were monitored. Moisture content, insect pest infestation and damage, fungal infestation and grain quality, were measured before and at the end of the test periods. No live insects were found in any of the treated stacks at the end of the test. The level of fungal infection showed only a small increase after six months; there had been no increase after four months. Aflatoxins were not detected in any of the stacks. Grain quality showed a slight decrease with increased storage time.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2529
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2529
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อการเก็บรักษาข้าวสาร
กรมวิชาการเกษตร
2529
เอกสารแนบ 1
การเก็บรักษาข้าวสารและข้าวกล้องระยะยาว การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี ความชื้นข้าวเปลือกระดับต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพการสีและคุณภาพข้าวสารเมื่อเก็บรักษา การผลิตเอทานอลจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์โดยเชื้อจุลินทรีย์ คุณภาพข้าวปทุมธานี 1 เมื่อเก็บรักษาในสภาพข้าวเปลือกและข้าวสาร การเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดเมื่อเก็บในลักษณะข้าวกล้องและข้าวสาร อิทธิพลของระดับอุณหภูมิและระยะเวลาในการลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ต่อการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในขณะเก็บรักษา และคุณภาพหลังการเก็บรักษากล้วยหอมทอง การพัฒนาเครื่องเก็บข้อมูลระยะไกลเพื่อเฝ้าระวังการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและต้นทุนการเก็บรักษาข้าวด้วยสภาวะปิดความดันต่ำกับวิธีการรมด้วยสารเคมีและวิธีเก็บในสภาวะควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก