สืบค้นงานวิจัย
ผลของสารสกัดใบมังคุดต่อการผลิตปลานิลเพศผู้
สุทิพย์ ค้าของ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ผลของสารสกัดใบมังคุดต่อการผลิตปลานิลเพศผู้
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of natural extracts from Mangosteen leaves on sex-reversal in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุทิพย์ ค้าของ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Suthip Khakong
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ศึกษาผลของใบมังคุดซึ่งมีสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนในกลุ่มสเดียรอยด์ ในการแปลงเพศปลานิลโดยแบ่งเป็น 2 วิธี คือ 1) การฟักไข่ปลาระยะที่ 1 ในน้ำแช่ใบมังคุดเข้มข้น 0.0, 1.0, 2.5, และ 5.0 กรัมลิตร เป็นระยะเวลา 7 วัน 2) การอนุบาลลูก ปลานิลอายุ 2 วัน หลังถุงไข่แดงขุบ ในน้ำแช่ใบมังคุด ที่ระดับความเข้มข้น 0.0, 1.0, 2.0, และ 3.0 กรัม/ลิตร ระขะเวลา 28 วัน พบว่าไข่ปลาไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ในน้ำแช่ใบมังคุดเข้มข้น 5.0 กรัม.ลิตร และการอนุบาลลูกปลาในน้ำที่ความเข้มข้น 3 กรัม/ ลิตร ลูกปลาไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ส่วนที่ระดับความเข้มข้นอื่น ๆ ของทุกชุดการทดลองมีอัตราการรอดตาย การ เจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหารไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p> 0.05) ส่วนการแปลงเพศที่ให้ได้สัดส่วนปลาเพศผู้สูง ของวิธีที่ 1) คือที่ระดับความเข้มข้น 2. กรัมลิตร มีเพศผู้ 65% ส่วนวิธีที่ 2) คือที่ระดับความเข้มข้น 2.0 กรัม/ลิตร มีเพศผู้ 73% การใช้สารสกัดจากใบมังคุดในการแปลงเพศปลานิล มีแนวโน้มที่จะสามารถเหนี่ยวนำให้ได้ปลาเพศผู้มากกว่าปลาเพศเมีย และ ควรปรับวิธีการทคลองโดยใช้สารสกัดใบมังคุดแบบเข้มข้นในปริมาณที่มากขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ กับระยะของลูกปลาที่เหมาะสม และเปรียบเทียบกับวิธีการใช้ฮอร์ โมนสังเคราะ ห์ เพื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพของการ ใช้ รวมถึงต้นทุนการผลิตและผลกระทบ ต่อสภาพแวดล้อม
บทคัดย่อ (EN): The studies of using mangosteen leaf extract, which contains active compounds similar to steroid hormones, on sexreversal in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) were conducted in 2 experiments; 1) incubating of early-stage eggs in water containing mangosteen leaf extract at concentrations of 0, 1, 2.5, and 5 g of mangosteen leaves/l for 7 days, 2) nursing of fry aged 2-day after yolk sac absorption in water containing mangosteen leaf extract at concentrations of 0, 1, 2, and 3 g of mangosteen leaf/l for 28 days The results shown that, eggs were unable to hatch in water containing mangosteen leaf extracts the concentration of 5 g/l. Also the fry was unable to survive in water containing mangosteen leaves extracts at concentrations of 3 g/l. As for the rest, fry in all treatments shown no significantly difference in survival rate, growth rate and feeding efficiency (p>0.05). As to produce high male percentage, sex-reversal effects in 2 experiments were; 1) 65% male in the 2.5g/l treatment, 2) 73% male in the 2 g/l treatment. The used of mangosteen leaf extract on sex-reversal in Nile tilapia tends to induce higher male percentage, and should compare with synthetic hormone for the effectiveness, cost, and environmental compacts.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=111.pdf&id=457&keeptrack=7
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของสารสกัดใบมังคุดต่อการผลิตปลานิลเพศผู้
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2554
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผลของอาหารผสมสารสกัดกระเทียมต่อการเหนี่ยวนำให้เป็นเพศผู้ การ เจริญเติบโต และต้นทุนการผลิตของปลานิล เพื่อเป็นอาหารปลอดภัย การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดกระเทียมเสริมอาหารในการเลี้ยงปลานิลเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัย การเลี้ยงปลานิลเพศผู้ 3 สายพันธุ์ในบ่อดิน การศึกษาผลของปัจจัยบางประการต่อการเพิ่มศักยภาพการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ การศึกษาผลของปัจจัยบางประการต่อการเพิ่มศักยภาพการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ การพัฒนากระบวนการผลิตปลานิลในกระชังในบ่อเลี้ยงปลาบึกเพื่อเสริมรายได้ การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินที่ความหนาแน่นต่างกัน ศักยภาพของพืชสมุนไพรไทยและจุลินทรีย์โปรไบโอติกต่อการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันของปลานิลในระบบการผลิตปลานิลอินทรีย์ การอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศด้วยสูตรอาหารและความหนาแน่นที่ต่างกัน การใช้เทคนิคชีวะวิถีในระบบกรองน้ำของบ่อเลี้ยงปลานิลระบบปิดเพื่อผลผลิตปลานิลในเชิงพาณิชย์ (24 เดือน)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก