สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาเฟิน
นายอนุ สุวรรณโฉม - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยและพัฒนาเฟิน
ชื่อเรื่อง (EN): Ferns Research and Development
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นายอนุ สุวรรณโฉม
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: อนุ สุวรรณโฉม
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: เฟินในประเทศไทยมีอยู่ราว 130 สกุล 671 ชนิด มีการกระจายพันธุ์ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทั้งเฟินเขตร้อน และเฟินเขตหนาว มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เฟินจึงใช้เป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของป่าได้เป็นอย่างดี พื้นที่ส่วนใหญ่ของป่าเมืองไทยซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเฟิน ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกทำลายป่า ชนิดและปริมาณของเฟินลดลง การดำเนินการวิจัยในทุกๆ ด้านของเฟินจึงเป็นการแก้ปัญหาการลดลงของเฟินในธรรมชาติ และเป็นการหาวิธีการให้เฟินได้รับความนิยมในการปลูกเลี้ยงให้มากขึ้น โครงการวิจัยและพัฒนาเฟิน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 9 การทดลอง ระยะเวลาดำเนินงาน 2554 - 2556 รวม 3 ปี
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยและพัฒนาเฟิน
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2556
การพัฒนาพันธุ์เฟินใบแฉก โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ทุเรียน โครงการวิจัยและพัฒนาชาน้ำมัน โครงการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โครงการวิจัยและพัฒนามะลิ โครงการวิจัยและพัฒนาสบู่ดำ โครงการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ดาหลา โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องอัดฟางข้าว โครงการวิจัยและพัฒนาหน้าวัว โครงการวิจัยและพัฒนามะม่วงหิมพานต์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก