สืบค้นงานวิจัย
การควบคุมโรคเส้นดำของยางพาราโดยใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา
อรดี พินิจไพฑูรย์ - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: การควบคุมโรคเส้นดำของยางพาราโดยใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา
ชื่อเรื่อง (EN): Biological Control of Black Stripe in Rubber by Trichoderma
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อรดี พินิจไพฑูรย์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553
เอกสารแนบ: http://old.rmutto.ac.th/fileupload/Wannasa%20Balsong6009.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การควบคุมโรคเส้นดำของยางพาราโดยใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา
การยางแห่งประเทศไทย
2553
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน ราที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากระบบนิเวศวิทยาป่าอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี ศึกษาผลการใช้สารริดโดมิลในการป้องกันกำจัดโรคเส้นดำของยางพาราในสวนยางเอกชน การควบคุมโรคเส้นดำของยางพาราโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอมา ประสิทธิภาพของสารกำจัดเชื้อราประเภทดูดซึมบางชนิดต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา Phytophthora parasitica KK8 ซึ่งเป็นสาเหตุโรคโคนเน่าของพลู ประสิทธิภาพของการป้องกันกำจัดโรคพืชประเภทดูดซึมบางชนิดต่อเชื้อรา Phytophthora parasitica NK1 สาเหตุโรคโคนเน่าของพลู ความสามารถของเชื้อราเอนโดไฟท์จากมะเขือเทศ ส้ม และยางพารา ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา การใช้ประโยชน์จากเชื้อราในการควบคุมโรคพืช การประเมินระดับความต้านทานของเชื้อราสาเหตุโรคในยางพาราต่อสารเคมีกำจัดเชื้อรา

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก