สืบค้นงานวิจัย
การผลิตขยายเมล็ดถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่
จานุลักษณ์ ขนบดี - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อเรื่อง: การผลิตขยายเมล็ดถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จานุลักษณ์ ขนบดี
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การผลิตขยายเมล็ดถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2559
โครงการการผลิตขยายเมล็ดถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ ผลของปริมาณการให้น้ำ และระยะเวลาสิ้นสุดการให้น้ำต่อถั่วเขียวบนดินชนิด Silty Clay Loam การใช้ปุ๋ยทางใบในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว อิทธิพลของการให้ปุ๋ยทางดินและทางใบต่อผลผลิตถั่วเขียว การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการคัดเลือกพันธุ์ถั่วเขียว 3 วิธี การคัดเลือกถั่วเขียวแบบต้นต่อแถว 2 สายพันธุ์ การทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่มีเมล็ดพักตัว ผลของสารพิษที่ผลิตโดยเชื้อรา Cercospora canescens จากถั่วเขียว โครงการศึกษาลู่ทางการขยายตลาดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวของสถาบันเกษตรกร การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียว

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก