สืบค้นงานวิจัย
การวิเคราะห์ที่ตั้งอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย
ศิริศักดิ์ ทิพย์ทวีชาญ - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ที่ตั้งอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง (EN): An analysis of the location of Para rubber industry in Thailand
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศิริศักดิ์ ทิพย์ทวีชาญ
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2550
เอกสารแนบ: http://www.sure.su.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/8369/Fulltext.pdf?sequence=1&isAllowed=y
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิเคราะห์ที่ตั้งอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย
การยางแห่งประเทศไทย
2550
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินสงเคราะห์ (Cess) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทย การพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินสงเคราะห์ (CESS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทย การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย แนวทางการสนับสนุนด้านการลงทุนระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมยางพาราไทย : วิเคราะห์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยางพาราไทย การวิเคราะห์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยางพาราไทย ภายใต้โครงการวิจัยที่ได้รับการอุดหนุนจาก สกว. เรื่อง แนวทางการสนับสนุนด้านการลงทุนระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมยางพาราไทย การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพาราไทย กลุ่มวิจัยยางพารา การวิเคราะห์ผลผลิตยางพาราในประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบ Generalized estimating equations การวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายศูนย์กลางยางพาราโลกของมาเลเซีย และข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่ออุตสาหกรรมยางพาราไทย การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไม้ยางพาราเพื่อให้เกิดดุลยภาพการผลิตและการใช้ของประเทศไทย

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก