สืบค้นงานวิจัย
ผลของการเสริมกรดไขมันอะราชิโดนิก(20:4n-6) ในอาหารแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามต่อความเครียดและการอนุบาลลูกกุ้งในระดับความเค็มต่างกัน
จันทร์พิมพ์ กังพานิช - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ชื่อเรื่อง: ผลของการเสริมกรดไขมันอะราชิโดนิก(20:4n-6) ในอาหารแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามต่อความเครียดและการอนุบาลลูกกุ้งในระดับความเค็มต่างกัน
ชื่อเรื่อง (EN): The Effects of Arachidonic acid(20:4n-6) Supplementation in Spawning Diet on Stress and Rearing Efficacy in different salinity of Giant Freshwater Prawn , (Macrobrachiumrosenbergii (De Man))
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จันทร์พิมพ์ กังพานิช
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: จารุนันท์ ประทุมยศ
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาการเสริมกรดไขมันอะราชิโดนิก (20:4n-6) ในอาหารแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม โดขใช้อาหารสูตรพื้นฐานที่มีปริมาณ โปรตื่นรวมไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ไขมันรวมไม่น้อยกว่า 9 เปอร์เซ็นต์ และเสริมด้วยกรดไขมันอะราชิ โดนิคที่ ระดับ 0, 1 และ2 เปอร์เซ็นต์ ต่อการทน ความเครียดของลูกกุ้งที่ความเค็มต่ำ คือ 0, 2, 4. 6 และ8 พีพีที ที่เวลา 3, 6, 9, 12 และ 24 ชั่วโมงจากผล การทคลองพบว่า แม่กุ้งที่ได้รับอาหารสูตรที่มีการเสริม กรดไขมันอะราชิโคนิกให้ลูกกุ้งที่ทนความเค็ม ต่ำได้ดีกว่าไดขมีการตายสะสมน้อยกว่าลูกกุ้งที่ได้จากแม่กุ้งที่ได้รับอาหารสูตรที่ไม่มีการเสริมกรด ไขมันอะราชิโดนิก โดยที่ความเค็ม ง พีพีที่ ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ เวลา 3 และ 6 ชั่วโมง (p-0.05) ที่ ความเต็ม 4 พีพีที่ ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ เวลา 3 ชั่โมง (p<0.05) และที่ความเค็ม 6 พีพีที ต่างกัน อย่างมีนัชสำคัญที่ เวลา 6 , 9 และ 24 ชั่วโมง (P-0.05) ดังนั้นการให้อาหารสำหรับแม่กุ้งก้ามกรามที่มี การเสริมกรดไขมันอะราชิโดนิก ที่ระดับ 1 -2 เปอร์เซ็นด์ ช่วยให้ลูกกุ้งก้ามกรามแรกฟักมีความแข็งแรง ทนต่อความเค็มต่ำได้ดีกว่าลูกกุ้งที่ได้จากแม่กุ้งที่ได้รับอาหารที่ไม่มีการเสริมกรดไขมันอะราชิโดนิก
บทคัดย่อ (EN): A feeding trial was conducted to study the effects of dietary supplemented with arachidonic acid (ARA) 0, 1 and 2 % on the survival rates of newly hatched larvae exposed to six salinity levels (0, 2, 4, 6, 8, and 14 ppt) for 24 hours. Results showed that newly hatched larvae from females fed diet with 1-2 % ARA supplementation were high tolerance to low salinity (0, 4 and 6 ppt). At 0 ppt (3 and 6 hr) , 4 ppt (3 hr) and 6 ppt (6, 9 and 24 hr) newly hatched larvae from females fed diet with 1-2 % ARA supplementation were lower mortality than newly hatched larvae from females fed diet no supplementation ARA (p<0.05). The results suggested that newly hatched larvae from females of prawn fed diet with 1-2 % ARA supplementation had higher tolerance than newly hatched larvae from females of prawn fed diet without ARA supplementation.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการเสริมกรดไขมันอะราชิโดนิก(20:4n-6) ในอาหารแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามต่อความเครียดและการอนุบาลลูกกุ้งในระดับความเค็มต่างกัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
30 กันยายน 2559
การเสริมแร่ธาตุให้ลูกกุ้งก้ามกรามในการอนุบาลในน้ำเค็มที่มีระบบหมุนเวียนแบบปิด การผลิตน้ำเชื่อมจากข้าวเหนียวด้วยรา การเสริมโพแทสเซียม แมกนีเซียม ในระบบการอนุบาลกุ้งก้ามกรามที่ลดการปล่อยของเสีย ด้วยน้ำหมุนเวียน ผลของการเสริม Schizochytrium limacinum [D. Honda & Yokochi, 1998] ในอาหารต่อพัฒนาการ อัตราการรอดตาย และความทนทาน ต่อความเครียดของลูกปูทะเล [Scylla paramamosian Estampador, 1949] พันธุกรรมกับอาหารโคนม การเสริมกุ้งก้ามกรามในระการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในร่องสวนปาล์มน้ำมันด้วยวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่น การทดลองอนุบาลกั้งตั๊กแตนหางจุด Harpiosquilla raphidea (Fabricius, 1798) ด้วยอาหาร 3 ชนิด ในตะกร้าพลาสติก ภูมิภาคอาเซียนกับความมั่นคงทางอาหาร อาหารสำคัญเช่นใดกับมนุษยชาติ ผลของอาหารไก่เนื้อและอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ของไก่พื้นเมืองไทย (ประดู่หางดำ ชั่วรุ่นที่ 5)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก