สืบค้นงานวิจัย
ผลของการใช้เชื้อจุลินทรีย์ร่วมกับไคโตซานในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของยางพารา
พิสุทธิ์ พูลสวัสดิ์, พันธุ์ทิพย์ ปานกลาง, บงกชกรณ์ อาณานุการ - กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อเรื่อง: ผลของการใช้เชื้อจุลินทรีย์ร่วมกับไคโตซานในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของยางพารา
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of use antagonistic microorganisms combine with chitosan for control root rot disease in Para rubber
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ยังไม่สมบูรณ์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมพัฒนาที่ดิน
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการใช้เชื้อจุลินทรีย์ร่วมกับไคโตซานในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของยางพารา
กรมพัฒนาที่ดิน
30 กันยายน 2556
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรครากเน่า-โคนเน่าในส้มโอของเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2546 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรครากเน่า-โคนเน่าในส้มโอของเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2546 การควบคุมเชื้อรา Pythium sp. สาเหตุของโรครากเน่าคอดินด้วยเชื้อแอคติโนมัยซิทส์ปฏิปักษ์ที่สร้างไคติเนสร่วมกับการใช้ไคโตซานสกัดจากเปลือกกุ้ง การพัฒนาแนวทางในการควบคุมโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมันที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Ganoderma spp. โรครากเน่าโคนเน่าของยางพาราและการควบคุม การแยกเชื้อหาสาเหตุของโรครากเน่าหม่อนและการทดสอบ เชื้อ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการควบคุมทางชีวภาพ การใช้ไคโตซานเป็นสารยับยั้งเชื้อราบนแผ่นยางพารา การใช้จุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากเน่าและโคนเน่า (พด.3) ร่วมกับการใช้สมุนไพร (ซุปเปอร์ พด.7) ในการป้องกันโรคเพลี้ยแป้ง ของมันสำปะหลังในกลุ่มชุดดินที่ 29 จังหวัดบุรีรัมย์ การใช้ไคโตซานในการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคพืชในเมล็ดพันธุ์ (ระยะที่ 2)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก