สืบค้นงานวิจัย
การใช้ Bulked Segregant Analysis เพื่อระบุเครื่องหมายโมเลกุลชนิด RAPD ที่มีตำแหน่งใกล้กับยีนควบคุมความต้านทานโรคยอดไหม้ในถั่วลิสง
นิภาพร สุธรรม - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การใช้ Bulked Segregant Analysis เพื่อระบุเครื่องหมายโมเลกุลชนิด RAPD ที่มีตำแหน่งใกล้กับยีนควบคุมความต้านทานโรคยอดไหม้ในถั่วลิสง
ชื่อเรื่อง (EN): Bulked Segregant Analysis for Identifying RAPD Marker Linked To Bud Necrosis Disease Resistance Disease in Peanut (Arachis hypogaea L.)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นิภาพร สุธรรม
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Nipaporn Sutam
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=007-Nipaporn.pdf&id=127&keeptrack=48
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้ Bulked Segregant Analysis เพื่อระบุเครื่องหมายโมเลกุลชนิด RAPD ที่มีตำแหน่งใกล้กับยีนควบคุมความต้านทานโรคยอดไหม้ในถั่วลิสง
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2551
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การควบคุมโรคโคนเน่าขาวของถั่วลิสงด้วยเชื้อรา Trichoderma การประเมินความต้านทานของโรคใบไหม้ของข้าวเหนียวดำในระยะแตกกอหลังการปลูกเชื้อ 7 และ 14 วัน ความแตกต่างทางพันธุกรรมและการระบุเครื่องหมายโมเลกุลของความต้านทานโรคโคนเน่าของแก่นตะวัน การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของทานตะวันโดยเครื่องหมายโมเลกุลชนิดเอสเอสอาร์และอาร์เอพีดี การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ให้เซลลูโลสสูงโดยใช้เทคนิค RAPD การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลประเภท Codominant markers สำหรับยีนจำเพาะในบัวหลวงเพื่อการระบุความจำเพาะของพันธุ์ ตรวจสอบลูกผสม และวิเคราะห์คุณลักษณะยีน การคัดเลือกระดับโมเลกุลในข้าวเหนียวลูกผสมที่มียีนต้านทานโรคไหม้ การรวบรวมและจำแนกสายพันธุ์เห็ดหอมที่เพาะเป็นการค้าด้วยเครื่องหมายโมเลกุลอาร์เอพีดี การตรวจสอบพันธุ์และความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวโดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี การรวบรวมและจำแนกสายพันธุ์เห็ดหอมที่เพาะเพื่อการค้าด้วยเครื่องหมายโมเลกุล อาร์เอพีดี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก