สืบค้นงานวิจัย
อัตราปุ๋ยที่มีผลต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าขนพันธุ์ควีนส์แลนด์และพันธุ์พื้นเมือง
ศศิธร ถิ่นนคร - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: อัตราปุ๋ยที่มีผลต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าขนพันธุ์ควีนส์แลนด์และพันธุ์พื้นเมือง
ชื่อเรื่อง (EN): ----
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศศิธร ถิ่นนคร
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2531
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2532
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
อัตราปุ๋ยที่มีผลต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าขนพันธุ์ควีนส์แลนด์และพันธุ์พื้นเมือง
กองอาหารสัตว์
2532
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
2555A17002039 ผลของปุ๋ยต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของใบมะรุม โปรแกรมฐานข้อมูลแนะนำการใช้ปุ๋ย dbFRec for DOS ความถี่ของการตัดและอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของหญ้ากินนีสีม่วง ผลของอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีใบกระถินสายพันธุ์กลาบราต้า ผลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ หญ้ากินนีมอมบาซาปลูกที่จังหวัดลำปาง ผลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้าซิกแนลตั้ง 5 สายพันธุ์ ผลของปุ๋ยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอัตราต่างๆ ที่มีต่อผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมี การศึกษาระยะปลูกและอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่มีผลผลิตของหญ้าเนเปียร์ อัตราปุ๋ยและวิธีการใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ารูซี่ อิทธิพลของปุ๋ยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่มีต่อผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของหญ้ารูซี่

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก