สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
ลักขณา วุฒิปราชณ์อำไพ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
ชื่อเรื่อง (EN): ----
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ลักขณา วุฒิปราชณ์อำไพ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2526
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2526
เอกสารแนบ: http://nutrition.dld.go.th/Research%20Report53-55/Research_Knowlage/RESEARCH/research_full/2526/R2601.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
กองอาหารสัตว์
2526
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมปศุสัตว์
การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ผลิตจากสถานีพืชอาหารสัตว์ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พืชอาหารสัตว์พันธุ์ใหม่ การผลิตเมล็ดพันธุ์โสนขนสายพันธุ์ลีและเกลนเพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ในที่ลุ่ม (4) อายุการเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์โสนขนสายพันธุ์ลี อาหารสัตว์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย มาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ชั้นพันธุ์รับรอง พ.ศ.2547 การวิจัยและพัมนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ผลการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร การศึกษาพืชสกุล Brachiaria เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์3.ผลของเวลาตัดปิดแปลงที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้าซิกแนลตั้ง 4 สายพันธุ์ การศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์หน่อไม้ฝรั่ง 5 พันธุ์ ผลของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แบบปิดสนิทใน super bag ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก