สืบค้นงานวิจัย
การประยุกต์ใช้ Programmable Logic Controller (PLC) เพื่อ ตรวจสอบ และควบคุมระดับอุณหภูมิ และออกซิเจนของบ่อเลี้ยงปลาในระบบน้ำหมุนเวียน
ไวทัศน์ หนูกล่ำ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การประยุกต์ใช้ Programmable Logic Controller (PLC) เพื่อ ตรวจสอบ และควบคุมระดับอุณหภูมิ และออกซิเจนของบ่อเลี้ยงปลาในระบบน้ำหมุนเวียน
ชื่อเรื่อง (EN): The application of programmable logic controller (PLC) for monitoring and control of temperature and oxygen in recirculating aquaculture system
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ไวทัศน์ หนูกล่ำ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Waitat Nooklum
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-03-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประยุกต์ใช้ Programmable Logic Controller (PLC) เพื่อ ตรวจสอบ และควบคุมระดับอุณหภูมิ และออกซิเจนของบ่อเลี้ยงปลาในระบบน้ำหมุนเวียน
กรมประมง
31 มีนาคม 2557
กรมประมง
การศึกษาดุลออกซิเจนในการเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบน้ำหมุนเวียน ผลของระดับอุณหภูมิ ระยะเวลาการลดอุณหภูมิ และภาชนะบรรจุ ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจนและคุณภาพของมังคุด อิทธิพลของระดับอุณหภูมิและระยะเวลาในการลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ต่อการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในขณะเก็บรักษา และคุณภาพหลังการเก็บรักษากล้วยหอมทอง การปรับตัวของต้นกล้าข้าวบาร์เลย์ภายใต้สภาวะรากได้รับออกซิเจนต่ำและอุณหภูมิอากาศสูง ไซลาโนไลติกและเซลลูโลไลติกเอนไซม์จากเชื้อแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่เจริญภายใต้สภาวะปราศจากออกซิเจน และการนำไปประยุกต์ใช้(ระยะที่ 2) อะไมเลสเชิงซ้อนจากจุลินทรีย์ทนอุณหภูมิสูง Thermoanaerobacterium sp. NOI-1 ที่เจริญภายใต้สภาวะไม่มีออกซิเจนและการนำไปประยุกต์ใช้ย่อยกากมันสำปะหลัง การพัฒนาระบบทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์ร่วมกับตัวสะสมความร้อนแฝงในการควบคุมอุณหภูมิบ่อเลี้ยงปลา การพัฒนาระบบน้ำหมุนเวียนสำหรับการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus X C. gariepinus) ระดับอุณหภูมิความร้อนในการควบคุมแมลงศัตรูสมุนไพรอบแห้ง การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการน็อคน้ำของปลานิลในบ่อดิน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก