สืบค้นงานวิจัย
พัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายและเทคนิคการผลิตกล้วยไม้ปลอดไวรัส
สุรภี กีรติยะอังกูร - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: พัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายและเทคนิคการผลิตกล้วยไม้ปลอดไวรัส
ชื่อเรื่อง (EN): Development of practical viral detection kits and production technique for viral disease free orchids
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุรภี กีรติยะอังกูร
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “พัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายและเทคนิคการผลิตกล้วยไม้ปลอดไวรัส” แก่กรมวิชาการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาการผลิตชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายแบบพกพาของเชื้อ Potyvirus ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่สำคัญต่อการนำเข้าและส่งออกกล้วยไม้ของประเทศไทย            กล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้เข้าประเทศเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาทในแต่ละปีและการส่งออกกล้วยไม้ในลักษณะเป็นไม้กระถาง (pot plant) ซึ่งประเทศผู้นำเข้ากล้วยไม้หลายประเทศใช้ข้อกำหนดการนำเข้าต้นกล้วยไม้ที่ต้องปลอดจากเชื้อไวรัส 3 ชนิดคือ เชื้อ Cymbidium mosaic virus (CyMV), Odontogrossum  ringspot virus (ORSV) และ Orchid fleck virus (OFV) หรือ Potyvirus  ผู้เลี้ยงและส่งออกจึงตื่นตัวในการผลิตกล้วยไม้ให้ปลอดเชื้อไวรัสอย่างกว้างขวาง จึงได้มีการพัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายของ 3 เชื้อภายในชุดเดียวกัน เป็นการพัฒนานวัตกรรมขึ้นใช้เองในประเทศ ซึ่งเป็นการนำวิธีการทางเซรุ่มวิทยามาพัฒนาร่วมกับนาโนเทคโนโลยีในการผลิตเป็นชุดตรวจสอบอย่างง่าย สำเร็จรูป กะทัดรัด  สะดวกพกพา สามารถตรวจสอบได้รวดเร็ว อ่านผลได้ภายใน 5 นาที  ที่เรียกว่า “GLIFT  kit” (Gold Labeled IgG Flow Test kit) สำหรับช่วยตรวจต้นพันธุ์กล้วยไม้ก่อนขยายพันธุ์ในเชิงอุตสาหกรรม   ประโยชน์ที่ได้รับของโครงการคือ ได้ชุดตรวจสอบไวรัสกล้วยไม้สำเร็จรูปที่ตรวจสอบไวรัสทั้ง 3 ชนิดได้ในตลับเดียวกันคือ  CyMV, ORSV และกลุ่ม Potyvirus เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นการยกระดับคุณภาพของกล้วยไม้ให้เกษตรกรผู้ผลิตกล้วยไม้ สามารถหาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพงและนำไปตรวจสอบกล้วยไม้ได้ด้วยตนเองก่อนนำไปขยายพันธุ์  
บทคัดย่อ (EN): No information found from agency.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-11-10
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-11-10
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2552
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
ข้อมูลทรัพยสินทางปัญญา
ประเภทIP ลิขสิทธิ์
รายชื่อสิ่งประดิษฐ์ วีดิีทัศน์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายฯ
เลขที่คำขอ 262715
วันที่ยื่นคำขอ 2011-08-31 12:00:00
เลขที่ประกาศ
วันที่จดทะเบียน 2011-09-30 12:00:00
เลขที่จดทะเบียน ส.9035
วันที่ประกาศ
สถานะปัจจุบัน เชิงพาณิชย์
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
พัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายและเทคนิคการผลิตกล้วยไม้ปลอดไวรัส
กรมวิชาการเกษตร
10 พฤศจิกายน 2553
พัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายและเทคนิคการผลิตกล้วยไม้ปลอดไวรัส โครงการการเพาะเมล็ดกล้วยไม้รองเท้านารีในสภาพปลอดเชื้อ การพัฒนาชุดตรวจสอบภาคสนามที่มีประสิทธิภาพในการวินิจฉัยไวรัสใบหงิกและไวรัสเขียวเตี้ยของข้าว การพัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสใบหงิกของข้าวด้วย immunochromatographic assay การผลิตและประยุกต์ใช้ชุดตรวจสอบเพื่อการวินิจฉัยโรคไวรัสข้าวและสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนาชุดตรวจ strip test ต่อโปรตีน ICP11 ของไวรัสตัวแดงดวงขาว การพัฒนา GLIFT kit เพื่อการตรวจสอบไวรัสใบหงิกของข้าว การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกา การพัฒนาชุดตรวจ dual strip test สำหรับไวรัสโรคตัวแดงดวงขาว (WSSV) และไวรัสโรคหัวเหลือง (YHV) การวิเคราะห์ชนิดของเม็ดสีแอนโทไซยานิน ในกล้วยไม้ป่า และกล้วยไม้ตัดดอกของไทย เพื่อการปรับปรุงพันธุ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก