สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
กรรณิกา ศรีลัย - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ชื่อเรื่อง (EN): Research and development Products Based on Highland Traditional Knowledgebiodiversity for commercialization
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กรรณิกา ศรีลัย
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยนี้มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ในการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยดำเนินการปรับปรุงวิธีการผลิตเชิงพาณิชย์ ตลอดจนทำการทดสอบตลาดใน 2 ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ (Hair Tonic) และผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นสำหรับผิวหน้า (Face moisturizer) โดยได้ผลิตและทดลองจำหน่ายในงานโครงการหลวง 2556 จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มั่นใจในความปลอดภัย เพราะมีส่วนประกอบจากสารกัดฟักข้าว ประกอบกับมีงานวิจัยสนับสนุน และเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ ตราสินค้าโครงการหลวง ในส่วนของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Feasibility) และวิเคราะห์ SWOT ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ (Hair Tonic) พบว่า วัตถุดิบหาง่าย เป็นพืชล้มลุกที่พบได้ทั่วไป เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดธรรมชาติสามารถยับยั้งเอนไซม์ 5-alpha reductase และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในท้องตลาด มีความปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง หรือผลข้างเคียง เส้นผมมีสุขภาพดี ลดการหลุดร่วง กระตุ้นการไหลเวียนและให้ความแข็งแรงแก่รูขุมขน ราคาแข่งขันได้ : นอกจากนี้ยังจัดทำร่างคำขออนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง ได้แก่ สูตรตำรับผลิตภัณฑ์เจลยับยั้งไวรัสเริมที่มีส่วนประกอบสำคัญจากสารสกัดฮ่อสะพายควาย และ สูตรตำรับผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ (Hair Tonic) ด้วย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2558
โครงการสื่อความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังและพื้นที่ใกล้เคียงทะเลอันดามัน โครงการสื่อความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังและพื้นที่ใกล้เคียงทะเลอันดามัน การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมการข้าวกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระยะที่ 2 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่น : การใช้จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ของจุลินทรีย์ในการผลิตข้าว ความหลากหลายของเห็ดและการนำไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ป่าทุ่งบะ ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่น : การใช้จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ของจุลินทรีย์ในการผลิตข้าว ระยะที่ 2 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง โครงการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โครงการ พัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก