สืบค้นงานวิจัย
ก้าวสู่ความสำเร็จการบริหารจัดการชลประทาน โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน - กรมชลประทาน
ชื่อเรื่อง: ก้าวสู่ความสำเร็จการบริหารจัดการชลประทาน โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
บทคัดย่อ: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 193 กิโลเมตร ตามทางหลวง หมายเลข 340 ลำห้วยกระเสียวมีต้นน้ำเกิดจากภูเขาในเขตอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไหลไป ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ลงสู่จังหวัดสุพรรณบุรี ในเขตอำเภอด่านช้าง แล้วไหลไป ทางทิศใต้จนเกือบถึงบ้านนาตาปิ่น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จึงเริ่มออกสู่ ที่ราบแล้วไหลไปทางทิศตะวันออกลงสู่แม่น้ำสุพรรณบุรี ที่บ้านทึง อำเภอสามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี รวมความยาว 140 กิโลเมตร ลำห้วยกระเสียว มีความลาดเทชันมากและมีพื้นที่รับน้ำฝนถึงประมาณ 1,220 ตารางกิโลเมตร ฉะนั้น ในระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มี ฝนตกหนักน้ำในลำห้วยกระเสียว จึงมีปริมาณมากและไหลหลากอย่างรวดเร็ว บ่าเข้า ท่วมพื้นที่ราบตอนล่าง เขตท้องที่ อำเภอ เดิมบางนางบวช อำเภอสามชุก ก่อให้เกิด อุทกภัย ทำความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูกบริเวณดังกล่าว อยู่เป็นประจำเกือบทุกปี และในระยะที่ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานก็มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการเพาะปลูก ทำให้เกิดความเดือดร้อน เนื่องจากการขาดแคลนน้ำอยู่เสมอยิ่งเมื่อป่าไม้บริเวณต้นน้ำ ของลำห้วยกระเสียวถูกทำลาย ความรุนแรงของอุทกภัยและสภาวะการขาดแคลนน้ำ ของพื้นที่ดังกล่าวก็เพิ่มทวีมากยิ่งขึ้นเพื่อบรรเทาอทุกภัยในเขตดังกล่าวและช่วยเหลือ พื้นที่เพาะปลูกนอกเขตโครงการฯ ท่าโบสถ์ตอนล่าง และโครงการฯ สามชุก ซึ่งอาศัยน้ำฝนแต่เพียง อย่างเดียว ให้มีน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูกอย่าง เพียงพอตลอดทั้งปี จึงจำเป็นต้องสร้างแหล่งเก็บน้ำ กรมชลประทานจึงได้ดำเนนิ การก่อสร้างเขื่อนกระเสียว เริ่ม ตั้งแต่ ปี 2509 แล้วเสร็จปี 2524 รวมระยะเวลา 6 ปี
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
คำสำคัญ:
หมวดหมู่: อื่นๆ
หมวดหมู่ AGRIS: C การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่ (Education, extension, and advisory work)
เจ้าของลิขสิทธิ์: กรมชลประทาน
รายละเอียด: Submitted by รดา รุจณรงค์ กรมชลประทาน (rada_ru@rid.go.th) on 2018-04-27T10:42:34Z No. of bitstreams: 2 11.ก้าวสู่ความสำเร็จ JMC กระเสียว.pdf: 11874189 bytes, checksum: e98d5ee40edb7a638195cfb36ae37409 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: 53b05846eb6eeb1c33891ab08e36a383 (MD5)
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ก้าวสู่ความสำเร็จการบริหารจัดการชลประทาน โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
กรมชลประทาน
การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา (VDO) การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ชุด 2 การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ชุด 1 คู่มือการบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ พร้อมจัดฝึกอบรมและให้ค้าแนะนำกลุ่มผู้ใช้น้ำ ของสำนักงานชลประทานที่ 9 การบริหารจัดการน้ำชลประทานสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ “กรณีศึกษาพื้นที่ชลประทานทุ่งกุลาร้องไห้” การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม การพัฒนาการมีส่วนร่วมและการสร้าง ความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การบริหารจัดการน้ำ และการบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน การบริหารจัดการการเงินของครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ปีการเพาะปลูก 2552/53
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก