สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที
พีระพงศ์ เชาวน์เสฏฐกุล - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: การศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที
ชื่อเรื่อง (EN): The Effects of Hydrochlorization and Differently Refrigerated Term on Hatchability of Silkworm Eggs Shortly after being Laid
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พีระพงศ์ เชาวน์เสฏฐกุล
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: จากการทดลองครั้งนี้ก็ให้ผลเช่นเดียวกันกับครั้งก่อนๆ ซึ่งพอจะสรุปได้ว่าไข่ไหมที่ทำการฟักเทียมแบบฟักทันทีแล้วนำไปชะลออยู่ในห้อง 5 °ซ. นั้น ไม่ควรนำไปเก็บไว้นานเกิน 30 วัน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2521
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2522
เอกสารแนบ: https://qsds.go.th/newosrd/wp-content/uploads/sites/115/2021/08/2522-33.pdf
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที
กรมหม่อนไหม
2522
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมหม่อนไหม
การศึกษาหาระยะเวลาในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที ศึกษาช่วงระยะเวลาที่เก็บไข่ไหม 5 องศาเซลเซียสหลังจากฟักเทียม แบบ Sokushine ของไข่ไหมชนิดบรรจุกล่อง ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บไข่ไหมให้ได้นาน ก่อนการฟักเทียมแบบฟักทันที การทดสอบการปรับเทคโนโลยีการเก็บรักษาและการฟักเทียมไข่ไหม การศึกษาการเก็บรักษาไข่ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมแบบ Artificial Hibernation ผลของการขนส่งไข่ไหมในเวลาต่างกันต่อเปอร์เซนต์การฟักออกเป็นตัว การทดลองฟักเทียมไข่ไหมหลังจากเก็บที่ 5 °ซ ในช่วงระยะเวลาสั้น การทดลองหาเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาต่างกัน ผลการเก็บไข่ไหมในห้องเย็นก่อนฟักเทียมแบบฟักทันที การเปรียบเทียบการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Reshin โดยการใช้วิธีการเก็บรักษาที่ต่างกัน
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก