สืบค้นงานวิจัย
ศึกษาการใช้อัตราที่เหมาะสมของน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิตของยางพาราบนชุดดินระนองในจังหวัดชุมพร
วนิดา งามเงิน - กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อเรื่อง: ศึกษาการใช้อัตราที่เหมาะสมของน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิตของยางพาราบนชุดดินระนองในจังหวัดชุมพร
ชื่อเรื่อง (EN): The Study on Suitable Rate of Bio Extract for increase yield of Para Rubber on Ranong Series in Chumphon Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วนิดา งามเงิน
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ยุพาพร นาควิสัย
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
เอกสารแนบ: http://e-library.ldd.go.th/library/flip/bib9039f/bib9039f.html
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมพัฒนาที่ดิน
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ศึกษาการใช้อัตราที่เหมาะสมของน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิตของยางพาราบนชุดดินระนองในจังหวัดชุมพร
กรมพัฒนาที่ดิน
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
ผลของถ่านชีวภาพต่อการเพิ่มผลผลิตและเติบโต ของยางพารา การเพิ่มผลผลิตน้ำยางของยางพาราโดยใช้ระบบกรีดสองหน้ากรีดแบบสลับ การพัฒนาที่ดินในพื้นที่ปลูกยางพาราบนที่ลาดชันของ จ.ชัยภูมิ การศึกษาโครงสร้างธุรกิจการแปรรูปยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราใน จ.สุราษฎร์ธานี การใช้ไคโตซานเป็นสารยับยั้งเชื้อราบนแผ่นยางพารา การป้องกันเชื้อราและปลวกบนไม้ยางพาราโดยใช้สารธรรมชาติ การศึกษาศักยภาพตลาดธุรกิจแปรรูปยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราในจ.สุราษฎร์ธานี สำรวจและวิเคราะห์ปริมาณไม้ยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ศึกษาความเจริญของเชื้อ Corticium salmonicolor บนท่อนยางพาราในสภาพอุณหภูมิและความชื้นระดับต่าง ๆ กัน

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก