สืบค้นงานวิจัย
การจัดการดินที่เหมาะสมสำหรับปลูกอ้อยแต่ละพันธุ์ตามกลุ่มชุดดิน
คำรณ ไทรฟัก - กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อเรื่อง: การจัดการดินที่เหมาะสมสำหรับปลูกอ้อยแต่ละพันธุ์ตามกลุ่มชุดดิน
ชื่อเรื่อง (EN): Appropriate land management for varieties of sugarcane production in various soil groups
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: คำรณ ไทรฟัก
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2546-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมพัฒนาที่ดิน
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การจัดการดินที่เหมาะสมสำหรับปลูกอ้อยแต่ละพันธุ์ตามกลุ่มชุดดิน
คำรณ ไทรฟัก
กรมพัฒนาที่ดิน
30 กันยายน 2551
เปรียบเทียบการใช้ชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกอ้อยเพื่อเกษตรกรรายย่อยใน อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทดสอบการจัดการดินที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว โดยการไถกลบตอซังร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำและลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมี ในกลุ่มชุดดินที่ 3 ชุดดินบางกอก (Bk) ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำปากพนัง โครงการเฉลิมพระเกียรติตามรอ การจัดการดินที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวพันธุ์เล็บนกปัตตานี ในกลุ่มชุดดินที่ 6 การสาธิตทดสอบการจัดการดินบนพื้นที่ลาดชันเพื่อปลูกยางพาราในกลุ่มชุดดินที่34 ชุดดินท่าแซะ การจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อปลูกสับปะรดในดินทรายกลุ่มชุดดินที่ 40 การจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อปลูกข้าวโพดหวานในดินทรายกลุ่มชุดดินที่ 40 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าว ชุดดินพัทลุง (กลุ่มชุดดินที่ 6) ระบบการจัดการดินที่เหมาะสมร่วมกับการใช้พืชปุ๋ยสดและปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตสับปะรดในกลุ่มชุดดินที่ 36 ชุดดินปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ การจัดการดินและธาตุอาหารพืชเฉพาะกลุ่มชุดดินในการปลูกอ้อยของประเทศไทย โครงการวิจัยทดสอบการจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยตามกลุ่มชุดดินในเขตพื้นที่ผลผลิตเฉลี่ยระดับต่างๆ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก