สืบค้นงานวิจัย
สำรวจ รวบรวม อนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมไหมเพื่อการใช้ประโยชน์
จุฑารัตน์ จามกระโทก - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: สำรวจ รวบรวม อนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมไหมเพื่อการใช้ประโยชน์
ชื่อเรื่อง (EN): Preservation and Maintanance of Mulberry Silkworm
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จุฑารัตน์ จามกระโทก
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การรวบรวม จำแนก ศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ไหม (Silkworm : Bombyx mori Linn.) ที่มีอยู่ในประเทศไทย เป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นในงานปรับปรุงพันธุ์และการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ จึงได้ทำการรวบรวมและเลี้ยงไหมชนิดฟักตลอดปี (Polyvoltine) จำนวน 18 พันธุ์ เก็บข้อมูล 5 รุ่น/ปี (เดือนมกราคม - กันยายน 2550) ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย ผลการทดลองพบว่า ไหมแต่ละพันธุ์มีลักษณะทางกายภาพของไข่ไหม หนอนไหม รังไหม คุณลักษณะด้านการเจริญเติบโต ความแข็งแรงและผลผลิตแตกต่างกัน จึงได้คัดเลือกพันธุ์ไหมมาใช้ประโยชน์จำนวน 14 พันธุ์ คือ พันธุ์นางน้อยศรีสะเกษ 1 ม. นางน้อยสกลนคร ใช้ในการผลิตไข่ไหมสู่ภาคเกษตรกร ส่วนพันธุ์ นค.04 นค.06 นค.012 กวนวัน นางน้อยศรีสะเกษ 1 นางน้อยสกลนคร เขียวสกล สำโรง สร้างค้อ กากีและโนนฤาษี นำมาใช้ในการทดสอบคู่ผสม 2 สายพันธุ์และคู่ผสม 4 สายพันธุ์
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สำรวจ รวบรวม อนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมไหมเพื่อการใช้ประโยชน์
กรมหม่อนไหม
30 กันยายน 2553
กรมหม่อนไหม
โครงการสำรวจ รวบรวม อนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมไหมป่าเพื่อใช้ประโยชน์ การรวบรวมและบำรุงรักษาเชื้อพันธุกรรมของไหม การรวบรวมและอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมไหมพันธุ์แท้พันธุ์คัดที่ฟักปีละ 2 ครั้ง การรวบรวมและอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมไหมพันธุ์แท้ พันธุ์คัดที่ฟักปีละ 2 ครั้ง การรวบรวมและบำรุงรักษาเชื้อพันธุกรรมของไหม การรวบรวมและบำรุงรักษาเชื้อพันธุกรรมของไหม พันธุ์ไทย การรวบรวมและบำรุงรักษาเชื้อพันธุกรรมของพันธุ์ไหมต่างประเทศในศูนย์วิจัยหม่อนไหมนครราขสีมา การบำรุงรักษาเชื้อพันธุกรรมของพันธุ์ไหมพันธุ์ไทย การบำรุงรักษาเชื้อพันธุกรรมของพันธุ์ไหมพันธุ์คัดที่ฟักปีละ 2 ครั้ง สำรวจ รวบรวม อนุรักษ์เชื้อพันธุ์ไหมป่าเพื่อใช้ประโยชน์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก