สืบค้นงานวิจัย
3.การสร้างฝูงพ่อ-แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์แดง 3.5 ค่าอัตราพันธุกรรมและลักษณะสัดส่วนร่างกายในไก่พื้นเมืองพันธุ์แดงชั่วอายุ1-3
จเร กลิ่นกล่อม - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: 3.การสร้างฝูงพ่อ-แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์แดง 3.5 ค่าอัตราพันธุกรรมและลักษณะสัดส่วนร่างกายในไก่พื้นเมืองพันธุ์แดงชั่วอายุ1-3
ชื่อเรื่อง (EN): 3. Formation of Foundation Stock of Thai Indiginous Daeng chicken 3.5 Heritability estimates for body measurments in Dang chicken in generation 1-3
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จเร กลิ่นกล่อม
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Jarae krinkrom
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ดรุณี ณ รังษี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Darunee narangsri
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): n/a
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2549
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองบำรุงพันธุสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
3.การสร้างฝูงพ่อ-แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์แดง 3.5 ค่าอัตราพันธุกรรมและลักษณะสัดส่วนร่างกายในไก่พื้นเมืองพันธุ์แดงชั่วอายุ1-3
กองบำรุงพันธุสัตว์
2549
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
3.การสร้างฝูงพ่อ-แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์แดง 3.4 ค่าอัตราพันธุกรรมและพันธุกรรมและคุณค่าการผสมพันธุ์ของลักษณะทางลักษณะทางเศรษฐกิจในไก่พื้นเมือง ผลของสถานที่ การศึกษา สายพันธุ์ และวัตถุประสงค์การผลิตในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองต่อรายได้ของเกษตรกรในวังทอง เมือง บางระกำ และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาสภาวะการติดเชื้อ Brachyspira ในไก่ อายุที่เหมาะสมของแม่พันธุ์ในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอน 3.การสร้างฝูงพ่อ-แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์แดง 3.2 สหสัมพันธ์ของลักษณะปรากฎและสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของน้ำหนักในไก่พื้นเมืองพันธุ์แดงชั่วอายุที่ 3 การสร้างฝูงพ่อ-แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์แดง 3.3 สหสัมพันธ์ของลักษณะปรากฎและ สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของผลผลิตไข่ในไก่พื้นเมืองพันธุ์แดงชั่วอายุที่ 3 การสร้างฝูงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ 6. อัตรากรรม และพันธุกรรมของน้ำหนักตัวกับสัดส่วนร่างกายไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ ผลการใช้โปรตีนระดับต่ำในอาหารไก่พันธุ์พื้นเมือง-เซี่ยงไฮในสภาพขังกรง ค่าอัตราพันธุกรรม และสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ ลักษณะทางเศรษฐกิจของแพะพื้นเมืองภาคใต้ การใช้แหนใหญ่เลี้ยงไก่พื้นเมือง

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก